Artykuł o Targach interpack 2008

Zapraszamy do przeczytania interesującego artykułu pt.: ‚Polskie firmy na Targach interpack 2008’ w kwartalniku techniczno-informacyjnym ‚Ważenie, Dozowanie, Pakowanie’. Wydanie Nr 2 (30) Rok VIII – Kwiecień, Maj, Czerwiec 2008 r.