Krzysztof
Pióro

Pan Krzysztof Pióro jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (1988), ukończył wiele kursów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami, zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych.

W latach 90-tych zarządzał przedsiębiorstwami Skarbu Państwa i NFI. W latach 2001-2011 prezes zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet. Dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. W latach 2006-2013 członek rady nadzorczej Zelmer S.A. Od 30 marca 2012 r. do 30 września 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., a od 1 października 2013 do 17 grudnia 2014 r. prezesa zarządu Radpol S.A. Od 19 maja 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. prezes zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Pióro nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.