praca

Oferty pracy

Giełdowa spółka Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych,
jest stabilnym i wiarygodnym pracodawcą.

Plast- Box gwarantuje pewne i wypłacane zawsze w terminie wynagrodzenia z premiami,
uwzględniającymi zaangażowanie i lojalność wobec firmy, wyłącznie na podstawie umów o pracę.

Plast-Box co roku rozdziela na wszystkich pracowników pieniądze z funduszu świadczeń socjalnych.

Plast-Box zapewnia czyste i eleganckie warunki pracy, szacunek dla pracowników i możliwość awansu.
Wielu mistrzów, kierowników i dyrektorów zaczynało od najniższych stanowisk.

Zachęcamy do zmiany pracy na lepszą.
Dobrze jest pracować w Plast-Boksie!
Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie pracy.

Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej (Europa Zachodnia)

Miejsce pracy: Słupsk

PLAST-BOX S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowiskach:

Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej (Europa Zachodnia)

Zadania na stanowisku:

 • — realizacja planów sprzedaży i strategii marketingowej firmy
 • — osiąganie stałego wzrostu sprzedaży poprzez rozwój współpracy z istniejącymi klientami firmy oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów
 • — realizacja zamówień, przygotowywanie ofert, bieżąca obsługa Klienta
 • — monitorowanie działań konkurencji i dokonywanie analiz rynku
 • — kontrola i utrzymywanie zapasów magazynowych

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • — preferowane wykształcenie wyższe
 • — doświadczenie w zakresie sprzedaży i obsługi Klienta
 • — umiejętność wyszukiwania i pozyskiwania informacji gospodarczych
 • — umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów
 • — operatywność i dobra samoorganizacja
 • — umiejętność pracy samodzielnej, stawiania sobie celów i priorytetów
 • — znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym
 • — prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:

 • — zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony
 • — specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • — możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • — atrakcyjny system premiowy
 • — przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Miejsce pracy: Słupsk

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: „PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr, 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17 A lub e-mailem na adres: kadry@plast-box.com.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej (Europa Zachodnia), ogłoszonego 18.04.2018 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast — Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

podpis

Specjalista ds. Organizacyjnych

Miejsce pracy: Słupsk

PLAST-BOX S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Organizacyjnych

Zadania na stanowisku:

 • — pomoc organizacyjna dla działu kadr
 • — czynności związane z pracą sekretariatu
 • — czynności organizacyjne w ramach wybranych relacji z podmiotami zewnętrznymi

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • — znajomość języka rosyjskiego
 • — mile widziana znajomość języka ukraińskiego i angielskiego
 • — wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów

Firma oferuje:

 • — zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony
 • — specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • — możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • — atrakcyjny system premiowy
 • — przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Miejsce pracy: Słupsk

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: „PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr, 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17 A lub e-mailem na adres: kadry@plast-box.com.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Organizacyjnych, ogłoszonego 08.10.2018 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast — Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

podpis

Pracownik Magazynowy

Miejsce pracy: Słupsk

PLAST-BOX S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Magazynie na stanowisku:

Pracownik Magazynowy

Zadania na stanowisku:

 • — zwożenie wyrobów gotowych
 • — rozmieszczanie wyrobów gotowych w Magazynach i Placu Magazynowym
 • — rozładunek tworzyw, barwników i materiałów opakowaniowych
 • — uczestnictwo w załadunku wyrobów gotowych dla klientów
 • — wydawanie (przewożenie) surowców
 • — dbałość o stan techniczny maszyn

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • — doświadczenie w pracy w magazynie lub do przyuczenia
 • — uprawnienia na wózki jezdniowe z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • — preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
 • — gotowość prac w systemie zmianowym

Firma oferuje:

 • — zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • — specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • — możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • — atrakcyjny system premiowy
 • — przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Miejsce pracy: Słupsk

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: „PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr, 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17 A lub e-mailem na adres: kadry@plast-box.com.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownik Magazynowy, ogłoszonego 12.04.2018 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast — Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

podpis

Hydraulik Maszynowy

Miejsce pracy: Słupsk

PLAST-BOX S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowisku:

Hydraulik Maszynowy

Zadania na stanowisku:

 • — prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • — wykonywanie bieżących i planowych napraw maszyn, wtryskarek
 • — dbałość o stan techniczny maszyn

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • — wykształcenie o kierunku mechanicznym
 • — preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej

Firma oferuje:

 • — zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • — specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • — możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • — atrakcyjny system premiowy
 • — przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Miejsce pracy: Słupsk

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: „PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr, 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17 A lub e-mailem na adres: kadry@plast-box.com.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Hydraulik Maszynowy, ogłoszonego 12.04.2018 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast — Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

podpis

Pracownik Produkcji Działu Wtryskarek / Pakowacz / Mieszacz Tworzyw Sztucznych

Miejsce pracy: Słupsk

PLAST-BOX S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy na stanowiskach:

Pracownik Produkcji Działu Wtryskarek / Pakowacz / Mieszacz Tworzyw Sztucznych

Zadania na stanowisku:

 • — obróbka wykańczająca: odbieranie wyprasek, ocena wzrokowa, obcinanie z nadlewów i czyszczenie z ewentualnych nieczystości, liczenie i selekcja wyprasek, montaż rączek, ustawianie wykonanych wyrobów na paletę
 • — przygotowanie jednostek transportowych zgodnie z obowiązującymi kartami materiałowymi i katalogami paletyzacji oraz systemem kodów kreskowych
 • — mieszanie tworzywa i wzrokowa ocena jego jakości
 • — zasypywanie tworzywa do zbiorników

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • — gotowość prac w systemie zmianowym
 • — preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej, lub do przyuczenia

Firma oferuje:

 • — zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • — specjalistyczne szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • — możliwość stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • — atrakcyjny system premiowy
 • — przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Miejsce pracy: Słupsk

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: „PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr, 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17 A lub e-mailem na adres: kadry@plast-box.com.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Pracownik Produkcji Działu Wtryskarek / Pakowacz / Mieszacz Tworzyw Sztucznych, ogłoszonego 12.04.2018 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast — Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

podpis

Technik Automatyk

Miejsce pracy: Słupsk

PLAST-BOX S.A. poszukuje kandydatek/kandydatów do pracy w Dziale Utrzymania Ruchu na stanowisku:

Technik Automatyk

Zadania na stanowisku:

 • — zabezpieczenie ciągłości procesu produkcyjnego w zakresie urządzeń automatyki
 • — uruchamianie urządzeń instalacji automatyki
 • — konserwacja i naprawa urządzeń automatyki
 • — diagnozowanie usterek i ustalanie ich przyczyny
 • — kontrolowanie bieżącej pracy urządzeń produkcyjnych

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • — doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej lub do przyuczenia
 • — minimalna znajomość mechaniki/automatyki
 • — umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi
 • — umiejętność pracy w zespole
 • — dobra organizacja pracy
 • — dyspozycyjność (praca zmianowa, nocna)

Firma oferuje:

 • — zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • — specjalistyczne szkolenia
 • — możliwość stałego rozwoju zawodowego i osobistego
 • — atrakcyjne wynagrodzenie
 • — przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy

Miejsce pracy: Słupsk

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: „PLAST-BOX” S.A. Dział Kadr, 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17 A lub e-mailem na adres: kadry@plast-box.com.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko Technik Automatyk, ogłoszonego 12.04.2018 r. prowadzonego przez firmę Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast — Box S.A. w Słupsku.

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne.

podpis

Napisz do nas:

[recaptcha]

Plast-Box dynamicznie się rozwija, dlatego wciąż zatrudnia ludzi do pracy
przy maszynach produkcyjnych, w magazynach, w kontroli jakości.
Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji nie przejmuj się – nauczymy cię pracy w naszej firmie.
Jeśli masz doświadczenie i umiejętności zostaniesz doceniony.