Adam Laskowski

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2010-2014 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka
2006-2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją
2000-2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika

Doświadczenie zawodowe:

02-04.2015 – Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
2013 – obecnie – Transprojekt Gdański Sp. z o.o., zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
2009 – obecnie – prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009-2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., projektant w dziale elektrycznym
2005-2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004-2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
W dniu 24.07.2016 roku Pan Adam Laskowski zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskał uprawnienia do zasiadania w RN Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.