Aneks do umowy kredytowej

Zarząd “Plast-Box” S.A. informuje, iż dnia 31 marca 2004 r. podpisane zostały aneksy do dwóch umów kredytowych z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. w Krakowie Aleja Pokoju 1, Centrum Korporacyjne Gdańsk:
1) umowy o kredyt obrotowy w kwocie 3.354.480,- PLN z terminem spłaty w dniu 31.03.2004,
2) umowy o kredyt obrotowy w kwocie 4.286.280,- PLN z terminem spłaty w dniu 31.03.2004.
Aneksami ustalono termin spłaty obydwu kredytów na dzień 16 kwietnia 2004 w celu dokończenia negocjacji związanych z kontynuacją kredytowania. Wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki , w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 9