Aneks do umowy

Zarząd “Plast-Box” S.A. informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2004 roku podpisany został aneks do Umowy o Współpracy pomiędzy *Plast-Box” S.A. jako dostawcą a P.P.H. *Matres * Revco” Sp. z o.o. jako odbiorcą, z siedzibą w Morzeszczynie, Polska.
Aneks przedłuża okres obowiązywania umowy na czas określony do dnia 31 grudnia 2004 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania tynków i farb.
Wartość szacunkowa Umowy – 800.000 zł. nie przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A. i tym samym nie spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą, jednakże Spółka uznaje tę umowę za istotną dla swojej działalności. Jest bowiem ona dowodem dalszego umocnienia trwającej już od kilku lat współpracy z *Matres * Revco” Sp. z o.o., będącej prężnie rozwijającym się polskim producentem z branży chemicznej. Wieloletnie dobre doświadczenia w kooperacji w połączeniu z bliskością terytorialną obu podmiotów dobrze rokują na przyszłość. W ramach współpracy spółki przewidują wspólną realizację kolejnych nowych projektów.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 9