Aneks do znaczącej umowy

Zarząd PTS “Plast-Box”S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2005 r. został podpisany aneks do umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy zawartej w dniu 15.03.2004. w kwocie 5.250.000,-PLN pomiędzy PTS “Plast-Box” S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu.
Aneksem dokonano następujących zmian w umowie:
1/ ustalono kwotę kredytu na 6.322.500,- PLN
2/ ustalono następujący terminarz spłaty zadłużenia:
W dniu: Rata spłaty Spłata do kwoty
31.03.2005r. 70 000 zł 6 252 500 zł
30.04.2005r. 70 000 zł 6 182 500 zł
31.05.2005r. 70 000 zł 6 112 500 zł
30.06.2005r. 70 000 zł 6 042 500 zł
31.07.2005r. 105 000 zł 5 937 500 zł
31.08.2005r. 105 000 zł 5 832 500 zł
30.09.2005r. 105 000 zł 5 727 500 zł
31.10.2005r. 105 000 zł 5 622 500 zł
30.11.2005r. 105 000 zł 5 517 500 zł
30.12.2005r. 105 000 zł 5 412 500 zł
31.01.2006r. 287 500 zł 5 125 000 zł
28.02.2006r. 287 500 zł 4 837 500 zł
31.03.2006r. 287 500 zł 4 550 000 zł
30.04.2006r. 287 500 zł 4 262 500 zł
30.06.2006r. 287 500 zł 3 687 500 zł
31.07.2006r. 231 250 zł 3 456 250 zł
31.08.2006r. 231 250 zł 3 225 000 zł
30.09.2006r. 231 250 zł 2 993 750 zł
31.10.2006r. 231 250 zł 2 762 500 zł
30.11.2006r. 231 250 zł 2 531 250 zł
30.12.2006r. 231 250 zł 2 300 000 zł
31.01.2007r. 100 000 zł 2 200 000 zł
28.02.2007r. 100 000 zł 2 100 000 zł
11.03.2007r. 2 100 000 zł 0 zł
3/ ustalono dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci zastawu rejestrowego na zapasach o wartości 2.000.000 zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu.
4/ ustalono oprocentowanie według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN powiększonej o 1,2 punktu procentowego.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowa uznana została za znaczącą
Wartość umowy w tys. zł: 6 322,50
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO – zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu