Cena emisyjna

Zarząd “Plast-Box” SA informuje, że:
w dniu 5 lutego 2004 r., na podstawie wyników księgi popytu, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii D w Publicznej Ofercie na 27,00 zł za jedną akcję.
W procesie budowania Księgi Popytu, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, złożono deklaracje nabycia 6 210 667 akcji, w tym 6 110 667 akcji po 27 zł.
PODSTAWA PRAWNA: PPO, art. 80 ust 2. i 81 ust. 1
ZA ZARZĄD: