Dariusz Głażewski

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1994‐1999 ‐ Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie
1991‐1993 ‐ Akademia Pomorska, filologia angielska
Dodatkowe:
Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

07.2012 ‐ obecnie ‐ Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy
04.2013 ‐ obecnie ‐ Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu
04.2010 ‐ obecnie ‐ Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu
12.2008 ‐ 12.2013 – mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu
04.2004 ‐ 12.2008 – Self s.c., manager, wspólnik
08.1998 ‐ 12.2008 – własna działalność gospodarcza
10.1999 ‐ 08.2007 – Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.