Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.