Grzegorz
Pawlak

Pan Grzegorz Pawlak ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.

Przebieg kariery zawodowej:

w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego
w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego
w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.
w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w Plast-Box Sp. z o.o.
od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w “Plast-Box” S.A.
od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor “PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny “PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 22.09.2007 do 31.03.2010 Prezes Zarządu “Plast-Box” S.A.
od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu “Plast-Box” S.A.
od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r. oraz od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. Prezes Zarządu “Plast-Box” S.A.

Ponadto Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak, Słupsk, ul. Jaśminowa 33. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Pawlak nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.