Komunikaty prasowe

Informacja o wyborze oferty do Zapytania Ofertowego: 3/POIG/82/2012_P-B

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 3/POIG/82/2012_P-B z dnia 18 Stycznia 2013 roku informujemy, że konkurs ofert na „Dostawcę licencji bazowej dla systemu B2B oraz usług wdrożenia licencji, konfiguracji i ustawienia procesów biznesowych, a także szkoleń pracowników w celu pełnego wdrożenia systemu B2B w spółce PLAST-BOX S.A.” wygrała spółka IT.Integro z Poznania.

W imieniu spółki:
Adam Pawlak