Informacje dotyczące inwestycji w SSSE

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż dnia 30 sierpnia 2007 r. Komisja Przetargowa powołana przez Pomorską Agencję Rozwoju regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku, działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaakceptowała warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez PTS „PLAST-BOX” S.A. na terenie Obszaru SSSE „Redzikowo”.