Iuliia Vlasenko

Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale „Prawoznawstwo”, którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu „Prawoznawstwo” i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu „Rachunkowość” – otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 – edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy.
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy. W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe:

2004 – obecnie – „Epicentr K” Sp.z o.o. radca prawny
2003 Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, specjalista II kategorii
2002 „Ariadna” Sp. z o.o., prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.