Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok