Krzysztof Burszka

Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2016 roku wybrany został do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:

2007 – obecnie – Epicentrk Ukraina, dyrektor d/s rozwoju
2006 Respektum Sp. z o.o. (Ukraina), kierownik projektu
2005 Brico Depot (Castorama Polska), dyrektor d/s asortymentu
2003-2004 Castorama Polska Sp. z o.o., szef regionalny
1999-2002 Castorama Polska Sp. z o.o., kierownik działu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.