Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 24 czerwca 2005 r.

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2005 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. Waldemar Pawlak – 481.790 głosów co stanowiło 31,69% ogólnej liczby głosów na ZWZA,
2. Grzegorz Pawlak – 481.750 głosów co stanowiło 31,69% ogólnej liczby głosów na ZWZA,
3. Franciszek Preis – 481.750 głosów co stanowiło 31,69% ogólnej liczby głosów na ZWZA.
Podstawa prawna: Art. 148 pkt 3 Ustawy PPO – WZA lista powyżej 5 %
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu