Nabycie akcji

Zarząd Spółki “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o nabyciu w dniu 11 czerwca 2004 r. przez:
1) Waldemara Pawlak – Prezesa Zarządu “PLAST-BOX” S.A., 20.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 30 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 marca 2004 r. po cenie 5 zł. każda akcja,
2) Grzegorza Pawlak – Członka Zarządu “PLAST-BOX” S.A., 20.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 30 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 marca 2004 r. po cenie 5 zł. każda akcja,
3) Franciszka Preis – Członka Zarządu “PLAST-BOX” S.A., 20.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 30 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 4 marca 2004 r. po cenie 5 zł. każda akcja.
Podstawa prawna: RRM GPW § 13
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu