Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został powiadomiony o nabyciu przez Annę i Władysława Korzeniowskich akcji spółki, w wyniku czego Anna i Władysław Korzeniowscy przekroczyli próg 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki PTS „PLAST-BOX” S.A.