Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Adres e-mail do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących walnego zgromadzenia wza@plast-box.com