Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Adres e-mail do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących walnego zgromadzenia oraz do przesłania formularza do głosowania przez pełnomocnika: wza@plast-box.com