Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” Spółka Akcyjna informuje, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją w zakresie wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2001 nr 139 poz. 1569) jest: Anna Pawlak, tel. 0604 809 674, 059 840 55 66, 059 8400 880.
Podstawa prawna: § 4 RRM
Podpisy: Grzegorz Pawlak, Franciszek Preis