Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego