Plast – Box SA nabycie akcji przez członków zarządu

Zarząd Spółki PLAST- BOX S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o nabyciu: -w dniu 18 stycznia 2005 r. przez: 1) Waldemara Pawlak – Prezesa Zarządu PTS PLAST- BOX S.A., 1.050 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST- BOX S.A. po cenie: 1000 akcji – 25,50 zł. każda akcja, 50 akcji – 26,00 zł. każda akcja, 2) Franciszka Preis – Członka Zarządu PTS PLAST- BOX S.A., 1.050 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST- BOX S.A. po cenie: 1000 akcji – 25,50 zł. każda akcja, 50 akcji – 26,00 zł. każda akcja. – w dniu 19 stycznia 2005 r. przez: 1) Grzegorza Pawlak – Członka Zarządu PTS PLAST- BOX S.A. 1.050 akcji zwykłych spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST- BOX S.A. po cenie: 1000 akcji – 25,50 zł. każda akcja, 50 akcji – 27,00 zł. każda akcja.
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt 7