Plast-Box SA umowa z producentem tworzyw sztucznych

Zarząd PTS “Plast-Box” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z producentem tworzyw sztucznych Tiszai Vegyi Kombinat Rt z siedzibą w Tiszaujvaros, Węgry.
Umowa ma charakter ramowy i zawarta została na czas określony do 31 grudnia 2005 roku. Przedmiotem umowy jest sprzedaż polipropylenu produkowanego przez TVK Rt.
Kontrakt nie precyzuje wartości. Na podstawie przewidywanych cen tworzyw i przyjętych ilości zakupu wartość kontraktu szacuje się na około 12 milionów złotych.
Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Za Zarząd: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
PODSTAWA PRAWNA: RRM GPW § 9