Podwyższenie kapitału

Zarząd “PLAST-BOX” S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 5 sierpnia 2004 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki “PLAST-BOX UKRAINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której spółka “PLAST-BOX” S.A. posiada 80% udziałów. Kapitał zakładowy spółki “PLAST-BOX UKRAINA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po podwyższeniu wynosi 2.695.471,30 hrywien ukraińskich. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych udziałów – 5, z czego “PLAST-BOX” S.A. posiada 4 głosy.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt 12, § 18