Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.