Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.