Statut Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.