Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy