Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok