Terminy przekazywania raportów okresowych

Zarząd “Plast-Box” SA informuje, że:
Terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2004:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2003 r. – 13 lutego 2004 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2004 r. – 5 maja 2004 r.
3. Raport roczny za 2003 r. – 15 czerwca 2004 r.
4. Raport kwartalny za II kwartał 2004 r. – 4 sierpnia 2004 r.
5. Raport kwartalny za III kwartał 2004 r. – 4 listopada 2004 r.
6. Raport półroczny za I półrocze 2004 r. – 30 września 2004 r.
PODSTAWA PRAWNA: RRM GPW § 69 ust. 2