Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki