Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki