Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.