Umowa leasingu

Zarząd Plast-Box SA informuje, że: dnia 4 marca 2004 r. została przedterminowo zakończona umowa leasingu z BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiot umowy stanowił leasing: dwóch wtryskarek SM-450 , maszyny offsetowej M.O.S.S., systemu centralnego podawania firmy Muehsam- Elektromech oraz 10 form wtryskowych. Zakończenie umowy nastąpiło w efekcie porozumienia stron na wniosek Spółki. W efekcie zakończenia umowy zmniejszeniu ulegną koszty wytworzenia produktów firmy. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych i w związku z tym umowa została uznana za znaczącą.
Ponadto Zarząd *Plast-Box”S.A. informuje, iż dnia 4 marca 2004 r. podpisał pięć umów sprzedaży z BRE Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w efekcie których Spółka nabyła od BRE Leasing Sp. z o.o. następujące aktywa o znacznej wartości:
1/ umowa: 6 form wtryskowych za cenę 65.187,74 PLN
2/ umowa: system zgrzewania ultradźwiękowego Millenium DPC za cenę 133.510,19 PLN
3/ umowa: dwie wtryskarki SM-120 za cenę 66.734,90 PLN
4/ umowa: trzy wtryskarki STORK za cenę 692.170,66 PLN
5/ umowa: dwie wtryskarki SM-450 , maszyna offsetowa M.O.S.S., system centralnego podawania firmy Muehsam- Elektromech oraz 10 form wtryskowych – za cenę 2.358.353,59 PLN. Zakup sfinansowano ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D.
Wartość łączna nabytych aktywów od BRE Leasing Sp. z o.o. przekracza 10% kapitałów własnych, co spełnia kryterium uznania umów za znaczące.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 7 i § 11