Wypowiedzenie umów kredytowych

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż
W dniu 24.02.2004r. wypowiedział 3 umowy kredytowe łączące Spółkę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Słupsku
– umowa o kredyt obrotowy nr 207/2000 z dnia 19.04.1999r. – kwota kapitału do spłaty 235.000 EUR
– umowa o kredyt obrotowy nr 224/2001 z dnia 26.04.2001r. – kwota kapitału do spłaty 640.000 EUR
– umowa o kredyt inwestycyjny nr 210/2001 z dnia 06.03.2001r. – kwota kapitału do spłaty 293.760 EUR
Okres wypowiedzenia upływa z dniem 15.03.2004r. Ogólna kwota kapitału do spłaty przypada na dzień 15.03.2004r. i wynosi 1.168.760 EUR. W wypowiedzeniu umów Zarząd Spółki złożył do Banku wniosek o zastosowanie przy spłacie preferencyjnego kursu EUR. Jako argumentację takiego stanowiska podano nie rozpatrzenie przez Bank do dnia dzisiejszego wniosku Spółki z dnia 10.12.2003r. o przewalutowanie kredytów z EUR na PLN. Działania Banku uznane zostały przez Zarząd jako narażające Spółkę na straty, stąd też decyzja Zarządu o zaprzestaniu dalszej współpracy jako niekorzystnej dla Spółki. Spółka posiada korzystniejsze oferty finansowania działalności przez inne banki niż proponowane przez Bank Pekao S.A. W efekcie planowanego zastąpienia spłaconych kredytów finansowaniem w bankach konkurencyjnych nastąpi ograniczenie finansowych.
ZA ZARZĄD: Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 5 ust. 1 pkt. 5 i § 11