Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, że powziął informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 grudnia 2006 r. Aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A., zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2006 r.