Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie