Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku („Zawiadomienie”).

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść przesłanego Zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu