Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku