Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku