Znacząca umowa

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z Grupą BEKUPLAST dotycząca produkcji przez “PLAST-BOX” S.A. pojemników z tworzyw sztucznych. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2009 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez BEKUPLAST zamówieniach okresowych. Na podstawie postanowień umowy wartość kontraktu szacuje się na ok. 35 (trzydzieści pięć) milionów złotych.
Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis, Członek Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 9