Znacząca umowa

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 26.02.2004 roku została zawarta umowa pomiędzy Spółką, jako dostawcą, a S.A. SUPRATEN z siedzibą w Kiszyniowie, Republika Mołdawa jako odbiorcą. Jest to kontynuacja już istniejącej współpracy z odbiorcą.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas nieokreślony.
Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań bez nadruku i z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania farb.
Spółka ma dostarczyć towary o wartości 200.000 EUR ( 976.740 PLN przy średnim kursie EUR ustalonym przez NBP z dnia zdarzenia). Umowa nie określa żadnych kar finansowych i nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu zawieszającego lub rozwiązującego. Wartość umowy wynosi 200.000 EUR ( 976.740 PLN przy średnim kursie EUR ustalonym przez NBP z dnia zdarzenia ) i przekracza 10% kapitału podstawowego Spółki , co zdaniem Spółki jest dla niej umową znaczącą.
Za Zarząd: Grzegorz Pawlak, Członek Zarządu
Podstawa prawna : RRM GPW § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9