Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Informacje o zgłoszonych kandydatach na członków Rady Nadzorczej:
CV kandydata na członka Rady Nadzorczej – Cezary Gregorczuk

Adres e-mail do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących walnego zgromadzenia wza@plast-box.com