Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2006r podpisane zostały następujące aneksy do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu:
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu