Dla inwestorów

Spółka

Plast-Box – producent opakowań z tworzyw sztucznych

Plast-Box S.A. należy do najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie.
Jest dostawcą pojemników oraz zaawansowanych technologicznie zamykanych wiader.
Sprzedaje opakowania w formule B2B do międzynarodowych koncernów i mniejszych spółek.
Plast-Box istnieje od 1983 r., a od 2004 r. jest notowany na GPW.
Spółka posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie, gdzie w sumie zatrudnia ok. 340 pracowników.

 

Akcjonariusze

POSIADACZE AKCJI I ICH UDZIAŁ NA WZ (%)
Paravita Holding Limited 24,39 %
Grzegorz Pawlak, Ewa Pawlak 9,19 %
Nargara Investments Limited 16,17 %
Hillmount Trading Limited 21,72 %
Krzysztof Moska4,41 %
pozostali akcjonariusze24,12 %

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Struktura własnościowa wszystkich
akcji PTS Plast-Box S.A.

Skład akcjonariatu Plast-box

Walne zgromadzenie

30/06/2021
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
19/01/2021
PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
28/12/2020
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
10/12/2020
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
26/11/2020
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
12/11/2020
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
03/08/2020
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
04/06/2019
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
15/01/2019
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
29/05/2018
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
09/10/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
08/06/2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/05/2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/12/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18/05/2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
24/06/2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23/05/2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/07/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15/06/2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/03/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
09/06/2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/02/2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29/03/2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
07/09/2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Kontakt inwestorski

Pytania prosimy kierować na adres:
relacje.inwestorskie@plast-box.com

 • Napisz do nas
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE202020192018201720162015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów147 189153 179147 486139 347135 576121 745119 867113 021101 122
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12 8007 9371874 5009 0597 6196 1536 0905 614
Zysk (strata) brutto10 3967 5071 3304 3778 0646 5454 8024 5203 772
Zysk (strata) netto8 3506 5611 6263 4076 5715 1653 7823 3883 551
Aktywa razem204 327208 276193 560167 713152 956143 890148 998145 021144 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania105 552114 076105 92177 92560 28454 01560 51357 49853 220
Zobowiązania długoterminowe50 49651 67738 18424 41112 85116 87921 24017 95313 892
Zobowiązania krótkoterminowe55 05662 39967 73753 51447 43337 13639 27339 54539 328
Kapitał własny98 777594 20087 63989 78892 67289 87588 48587 52390 985
Kapitał zakładowy41 94141 94141 94141 94141 94141 94141 94144 06144 061
Liczba akcji41 941 03541 941 03541 941 03541 941 03541 941 03541 941 03541 941 03544 061 40044 061 400
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,0900,090,150,090,090,080,080,00
WYBRANE WSKAŹNIKI202020192018201720162015201420132012
Rentowność sprzedaży
[zysk netto/przychody ze sprzedaży]
5,70%4,30%1,10%2,4%4,8%4,2%3,2%3,0%3,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
[aktywa bieżące/zobowiązania bieżące]
0,860,90,810,911,011,051,040,931,14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
[zobowiązania ogółem/aktywa ogółem]
0,520,550,550,460,390,380,410,400,37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
[zysk netto/aktywa ogółem]
4,10%3,20%0,80%2,0%4,3%3,6%2,5%2,3%2,5%
Aktywa obrotowe47 47456 25055 02948 84947 99939 06440 67836 72944 691

Raporty

26 lipca, 2021
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2021 rok
30 czerwca, 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30 czerwca, 2021
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
3 czerwca, 2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
20 maja, 2021
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11 maja, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
30 kwietnia, 2021
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
27 kwietnia, 2021
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I kwartał 2021 roku.
26 marca, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
16 marca, 2021
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2020 rok
5 marca, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
15 lutego, 2021
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2020 rok
12 lutego, 2021
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
1 lutego, 2021
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25 stycznia, 2021
Zawarcie umów kredytowych
21 stycznia, 2021
Terminy przekazywania raportów okresowych
19 stycznia, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19 stycznia, 2021
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
28 grudnia, 2020
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
22 grudnia, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17 grudnia, 2020
Zawarcie umowy wielocelowej linii kredytowej
15 grudnia, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11 grudnia, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10 grudnia, 2020
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
9 grudnia, 2020
Zawarcie aneksów do znaczących umów
26 listopada, 2020
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
19 listopada, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13 listopada, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
12 listopada, 2020
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
21 października, 2020
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2020 roku
14 października, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
9 października, 2020
Korekta powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
9 października, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
7 października, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21 września, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18 września, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14 września, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10 września, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10 września, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
3 września, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
3 września, 2020
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
3 września, 2020
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
21 sierpnia, 2020
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19 sierpnia, 2020
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
10 sierpnia, 2020
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
3 sierpnia, 2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
3 sierpnia, 2020
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
3 sierpnia, 2020
Wypłata dywidendy
24 lipca, 2020
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2020 roku
6 lipca, 2020
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
22 maja, 2020
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28 kwietnia, 2020
Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
27 kwietnia, 2020
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I kwartał 2020 roku
17 marca, 2020
Powołanie Zarządu na nową kadencję
13 marca, 2020
Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
27 lutego, 2020
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
19 lutego, 2020
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
11 lutego, 2020
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok
27 stycznia, 2020
Terminy przekazywania raportów okresowych
9 grudnia, 2019
Zawarcie aneksów do znaczących umów
21 października, 2019
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2019 roku
16 października, 2019
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
3 września, 2019
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
29 sierpnia, 2019
Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku
29 lipca, 2019
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku
5 czerwca, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4 czerwca, 2019
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
7 maja, 2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
15 kwietnia, 2019
Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
15 marca, 2019
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
21 lutego, 2019
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
8 lutego, 2019
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
22 stycznia, 2019
Terminy przekazywania raportów okresowych
15 stycznia, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15 stycznia, 2019
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31 grudnia, 2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28 grudnia, 2018
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28 grudnia, 2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28 grudnia, 2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
21 grudnia, 2018
Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
20 grudnia, 2018
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18 grudnia, 2018
Spełnienie się Warunku Zawieszającego do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
18 grudnia, 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
17 grudnia, 2018
Zawarcie aneksów do znaczących umów
27 listopada, 2018
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
26 listopada, 2018
Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
26 listopada, 2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
18 września, 2018
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
17 września, 2018
Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
18 lipca, 2018
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2018 roku
30 maja, 2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30 maja, 2018
Powołanie członków Rady Nadzorczej
29 maja, 2018
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
29 maja, 2018
Wypłata dywidendy
3 maja, 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
2 maja, 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
27 kwietnia, 2018
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku i wypłaty dywidendy
6 lutego, 2018
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
5 lutego, 2018
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
26 stycznia, 2018
Terminy przekazywania raportów okresowych
18 stycznia, 2018
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
22 grudnia, 2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18 grudnia, 2017
Zawarcie aneksów do znaczących umów
15 grudnia, 2017
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
11 grudnia, 2017
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
8 grudnia, 2017
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
27 listopada, 2017
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
17 listopada, 2017
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
27 października, 2017
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za 3 kwartały 2017 roku
9 października, 2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
9 października, 2017
Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej
9 października, 2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
26 września, 2017
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną
12 września, 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
8 września, 2017
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
31 sierpnia, 2017
Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
16 sierpnia, 2017
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2017 roku
8 czerwca, 2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
8 czerwca, 2017
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
8 czerwca, 2017
Wypłata dywidendy
7 czerwca, 2017
Wybór biegłego rewidenta
1 czerwca, 2017
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
11 maja, 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.
1 maja, 2017
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
27 kwietnia, 2017
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I kwartał 2017 roku
26 kwietnia, 2017
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016
11 kwietnia, 2017
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
17 marca, 2017
Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. za 2016 rok
2 lutego, 2017
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
31 stycznia, 2017
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
30 stycznia, 2017
Terminy przekazywania raportów okresowych
17 stycznia, 2017
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
30 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23 grudnia, 2016
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych
21 grudnia, 2016
Zawarcie aneksów do znaczących umów
15 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13 grudnia, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
9 grudnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
6 grudnia, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28 listopada, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25 listopada, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25 listopada, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19 listopada, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14 listopada, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
7 listopada, 2016
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku
17 października, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16 października, 2016
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2016 roku
14 października, 2016
Informacja dotycząca złożonej przez Spółkę wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
13 października, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10 października, 2016
Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
13 września, 2016
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
9 września, 2016
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
7 września, 2016
Zawarcie znaczącej umowy
30 sierpnia, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19 sierpnia, 2016
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
12 sierpnia, 2016
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
10 sierpnia, 2016
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku
21 lipca, 2016
Wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2016 roku
25 czerwca, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21 czerwca, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15 czerwca, 2016
Wybór biegłego rewidenta
10 czerwca, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1 czerwca, 2016
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19 maja, 2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16 maja, 2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16 maja, 2016
Wypłata dywidendy
29 kwietnia, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
28 kwietnia, 2016
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
21 kwietnia, 2016
Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku
19 kwietnia, 2016
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015
19 kwietnia, 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.
1 kwietnia, 2016
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
14 marca, 2016
Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. za 2015 rok
23 lutego, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18 lutego, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18 lutego, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
15 lutego, 2016
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
8 lutego, 2016
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku
28 stycznia, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21 stycznia, 2016
Zmiany w Zarządzie Spółki
13 stycznia, 2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
21 grudnia, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
18 grudnia, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18 grudnia, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
17 grudnia, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16 grudnia, 2015
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
15 grudnia, 2015
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
12 grudnia, 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4 grudnia, 2015
Zawarcie aneksów do znaczących umów
2 grudnia, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
1 grudnia, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 listopada, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 listopada, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
27 listopada, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
19 listopada, 2015
Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku
13 listopada, 2015
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
13 listopada, 2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13 listopada, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej
3 września, 2015
Zawarcie znaczącej umowy
25 sierpnia, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
27 lipca, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
24 lipca, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16 czerwca, 2015
Wybór biegłego rewidenta
9 czerwca, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
27 maja, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
26 maja, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
26 maja, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
25 maja, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
22 maja, 2015
Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
19 maja, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent głosów na ZWZ
19 maja, 2015
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
19 maja, 2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
18 maja, 2015
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
18 maja, 2015
Wypłata dywidendy
18 maja, 2015
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad
15 maja, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
28 kwietnia, 2015
Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.
21 kwietnia, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21 kwietnia, 2015
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
21 kwietnia, 2015
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
20 kwietnia, 2015
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014
18 kwietnia, 2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
16 kwietnia, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
26 marca, 2015
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
26 marca, 2015
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
26 marca, 2015
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
24 marca, 2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu
24 marca, 2015
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
18 lutego, 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18 lutego, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
18 lutego, 2015
Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
18 lutego, 2015
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
30 stycznia, 2015
Terminy przekazywania raportów okresowych
29 stycznia, 2015
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.
27 stycznia, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
23 stycznia, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23 stycznia, 2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15 stycznia, 2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12 stycznia, 2015
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12 stycznia, 2015
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta
18 grudnia, 2014
Zawarcie aneksów do znaczących umów
28 października, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
20 października, 2014
Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
27 września, 2014
Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki
26 września, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
22 września, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
16 września, 2014
Zawarcie znaczącej umowy
15 września, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9 września, 2014
Zawarcie znaczącej umowy
19 sierpnia, 2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
12 sierpnia, 2014
Zawarcie umowy kredytowej – aktualizacja informacji
8 sierpnia, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
24 czerwca, 2014
Wypłata dywidendy
24 czerwca, 2014
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 czerwca, 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej
24 czerwca, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent głosów na ZWZ
18 czerwca, 2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
17 czerwca, 2014
Wybór biegłego rewidenta
27 maja, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
27 maja, 2014
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
5 maja, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
15 kwietnia, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
14 kwietnia, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
4 kwietnia, 2014
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013
20 lutego, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
14 lutego, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 lutego, 2014
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
13 lutego, 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej
13 lutego, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
13 lutego, 2014
Zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników finansowych
13 lutego, 2014
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
28 stycznia, 2014
Terminy przekazywania raportów okresowych
23 stycznia, 2014
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
23 stycznia, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23 stycznia, 2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23 stycznia, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
23 stycznia, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
22 stycznia, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
20 stycznia, 2014
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
14 stycznia, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14 stycznia, 2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13 stycznia, 2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
7 stycznia, 2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
23 grudnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
21 grudnia, 2013
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
19 grudnia, 2013
Nabycie akcji własnych
19 grudnia, 2013
Zawarcie aneksów do znaczących umów
17 grudnia, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za listopad 2013 roku
10 grudnia, 2013
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
10 grudnia, 2013
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
6 grudnia, 2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez Spółkę i jej spółki zależne
26 listopada, 2013
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
25 listopada, 2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez Spółkę i jej spółki zależne
14 listopada, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za październik 2013 roku
14 listopada, 2013
Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2013 r.
14 listopada, 2013
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
12 listopada, 2013
Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” S.A. na 2013 rok
8 listopada, 2013
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
14 października, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za wrzesień 2013 roku
30 września, 2013
Zawarcie umowy kredytowej – aktualizacja informacji
25 września, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
24 września, 2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
20 września, 2013
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
20 września, 2013
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
18 września, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
16 września, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za sierpień 2013 roku
12 września, 2013
Nabycie akcji własnych
11 września, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 września, 2013
Nabycie akcji własnych
10 września, 2013
Nabycie akcji własnych
9 września, 2013
Nabycie akcji własnych
6 września, 2013
Nabycie akcji własnych
5 września, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
5 września, 2013
Nabycie akcji własnych
4 września, 2013
Nabycie akcji własnych
3 września, 2013
Nabycie akcji własnych
3 września, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
2 września, 2013
Nabycie akcji własnych
30 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
29 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
28 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
27 sierpnia, 2013
Nabycie akcji własnych
23 sierpnia, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
14 sierpnia, 2013
Zamiar rezygnacji Prezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
13 sierpnia, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za lipiec 2013 roku
6 sierpnia, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
31 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
26 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych – korekta
26 lipca, 2013
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
26 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
25 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
24 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
24 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
23 lipca, 2013
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 r.
23 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
22 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
19 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
18 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
17 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
17 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
16 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
15 lipca, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za czerwiec 2013 roku
12 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz aktualizacja informacji
10 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
10 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
9 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
8 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
5 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
5 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
4 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
3 lipca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
3 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
2 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
1 lipca, 2013
Nabycie akcji własnych
28 czerwca, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
28 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
27 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
24 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
21 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
19 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
20 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
19 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
18 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
17 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
14 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
13 czerwca, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za maj 2013 roku
13 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
12 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
10 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
7 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
6 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
5 czerwca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
4 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
4 czerwca, 2013
Wypłata dywidendy – informacje uzupełniające
3 czerwca, 2013
Nabycie akcji własnych
31 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
29 maja, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
29 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
28 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
27 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
24 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
23 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
23 maja, 2013
Wybór biegłego rewidenta
23 maja, 2013
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
23 maja, 2013
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
23 maja, 2013
Wypłata dywidendy
22 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
22 maja, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
21 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
21 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
20 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
20 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
17 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
17 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
16 maja, 2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
16 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
16 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
16 maja, 2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15 maja, 2013
Nabycie akcji własnych
14 maja, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
14 maja, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za kwiecień 2013 roku
30 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
23 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
22 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
19 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
18 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
17 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
17 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
15 kwietnia, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za marzec 2013 roku
11 kwietnia, 2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 kwietnia, 2013
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
11 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
10 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
10 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
10 kwietnia, 2013
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
9 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
8 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
5 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
4 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
4 kwietnia, 2013
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3 kwietnia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
3 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
2 kwietnia, 2013
Nabycie akcji własnych
28 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
27 marca, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
27 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
26 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
25 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
22 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
22 marca, 2013
Nabycie akcji własnych
14 marca, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za luty 2013 roku
1 marca, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
1 marca, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
14 lutego, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za styczeń 2013 roku
30 stycznia, 2013
Korekta prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Plast-Box SA na 2013 rok
28 stycznia, 2013
Rezygnacja ze współpracy ze spółką Gamrat SA
21 stycznia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
18 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
17 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
17 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
15 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
14 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
11 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
10 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
9 stycznia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
9 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
8 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
8 stycznia, 2013
Terminy przekazywania raportów okresowych
7 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
4 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
3 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
2 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych – korekta
2 stycznia, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
2 stycznia, 2013
Nabycie akcji własnych
28 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
27 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
27 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
21 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
20 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
19 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
19 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
19 grudnia, 2012
Zawarcie znaczących umów
18 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
18 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
14 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
14 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
13 grudnia, 2012
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za listopad 2012 roku
13 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
12 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
12 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
12 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
11 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
10 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
7 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
6 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
5 grudnia, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
5 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
4 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
4 grudnia, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
3 grudnia, 2012
Nabycie akcji własnych
3 grudnia, 2012
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy
30 listopada, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
30 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
29 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
28 listopada, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
28 listopada, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
28 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
27 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
26 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
23 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
21 listopada, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
21 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
19 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
15 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
14 listopada, 2012
Nabycie akcji własnych
14 listopada, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za październik 2012 roku
31 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
30 października, 2012
Nabycie akcji własnych
29 października, 2012
Nabycie akcji własnych
26 października, 2012
Nabycie akcji własnych
25 października, 2012
Nabycie akcji własnych
24 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
24 października, 2012
Nabycie akcji własnych
23 października, 2012
Nabycie akcji własnych
22 października, 2012
Nabycie akcji własnych
19 października, 2012
Nabycie akcji własnych
18 października, 2012
Nabycie akcji własnych
17 października, 2012
Nabycie akcji własnych
17 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
16 października, 2012
Nabycie akcji własnych
15 października, 2012
Nabycie akcji własnych
12 października, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za wrzesień 2012 roku
12 października, 2012
Nabycie akcji własnych
11 października, 2012
Nabycie akcji własnych
10 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
10 października, 2012
Nabycie akcji własnych
9 października, 2012
Nabycie akcji własnych
8 października, 2012
Nabycie akcji własnych
5 października, 2012
Nabycie akcji własnych
4 października, 2012
Nabycie akcji własnych
3 października, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
3 października, 2012
Nabycie akcji własnych
2 października, 2012
Nabycie akcji własnych
1 października, 2012
Nabycie akcji własnych
1 października, 2012
Korekta prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Plast-Box SA na 2012 rok
1 października, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28 września, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
27 września, 2012
Nabycie akcji własnych
26 września, 2012
Nabycie akcji własnych
26 września, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 września, 2012
Nabycie akcji własnych
24 września, 2012
Nabycie akcji własnych
21 września, 2012
Nabycie akcji własnych
20 września, 2012
Nabycie akcji własnych
19 września, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
19 września, 2012
Nabycie akcji własnych
18 września, 2012
Nabycie akcji własnych
17 września, 2012
Nabycie akcji własnych
14 września, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za sierpień 2012 roku
14 września, 2012
Nabycie akcji własnych
13 września, 2012
Nabycie akcji własnych
13 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12 września, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
12 września, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
12 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12 września, 2012
Nabycie akcji własnych
11 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
10 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
7 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5 września, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
27 sierpnia, 2012
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
20 sierpnia, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
20 sierpnia, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
14 sierpnia, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za lipiec 2012 roku
9 sierpnia, 2012
Zbycie znacznego pakietu akcji
31 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
31 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
30 lipca, 2012
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki
30 lipca, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
30 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
26 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
25 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
25 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
24 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
23 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
20 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
19 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
19 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
18 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
17 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
16 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
13 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
13 lipca, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za czerwiec 2012 roku
12 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
11 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
11 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
9 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
6 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
6 lipca, 2012
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.
5 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
4 lipca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
4 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
3 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
3 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2 lipca, 2012
Nabycie akcji własnych
2 lipca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
29 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych – korekta
29 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
29 czerwca, 2012
Modyfikacja wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29 czerwca, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29 czerwca, 2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
27 czerwca, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
27 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
26 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
25 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
22 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
22 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
22 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
21 czerwca, 2012
Nabycie akcji własnych
19 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
19 czerwca, 2012
Program odkupu akcji własnych
19 czerwca, 2012
Skup akcji własnych
18 czerwca, 2012
Rozpoczęcie rozmów na temat współpracy i przygotowań do tej współpracy ze spółką Gamrat SA
18 czerwca, 2012
Informacja dotycząca przesunięcia terminu rozpoczęcia współpracy przez spółkę zależną ze spółką GAMRAT SA
15 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
15 czerwca, 2012
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15 czerwca, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
14 czerwca, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za maj 2012 roku
14 czerwca, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za maj 2012 roku – korekta
14 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
13 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
11 czerwca, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
11 czerwca, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
11 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
6 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
5 czerwca, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
31 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
24 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
22 maja, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
18 maja, 2012
Wybór biegłego rewidenta
18 maja, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18 maja, 2012
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18 maja, 2012
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
17 maja, 2012
Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
15 maja, 2012
Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
14 maja, 2012
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – dzień podziału
30 kwietnia, 2012
Zarejestrowanie przez sąd podziału (splitu) akcji i zmiany Statutu
27 kwietnia, 2012
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
5 kwietnia, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
2 kwietnia, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
31 marca, 2012
Powołanie członka Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
31 marca, 2012
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania jednego z punktów planowanego porządku obrad
30 marca, 2012
Odwołanie z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki
9 marca, 2012
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.
27 lutego, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
27 lutego, 2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
14 lutego, 2012
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
23 stycznia, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
23 stycznia, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18 stycznia, 2012
Terminy przekazywania raportów okresowych
9 stycznia, 2012
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
14 grudnia, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13 grudnia, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
4 listopada, 2011
Zawieszenie oferty dotyczącej zakupu udziałów spółki zależnej
11 października, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
11 października, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
4 października, 2011
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną
29 września, 2011
Zbycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
26 września, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
26 września, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
20 września, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
9 września, 2011
Zawarcie znaczącej umowy
8 września, 2011
Zmiana znaczącej umowy – umowa kredytowa
26 sierpnia, 2011
Zmiana biegłego rewidenta
19 sierpnia, 2011
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną
16 sierpnia, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
12 sierpnia, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów na WZA
29 lipca, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30 czerwca, 2011
Wybór biegłego rewidenta
9 czerwca, 2011
Odwołanie Prezesa Zarządu
9 czerwca, 2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
9 czerwca, 2011
Wypłata dywidendy
9 czerwca, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
9 czerwca, 2011
Powołanie Członka Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu
24 maja, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r. – korekta
20 maja, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r.
13 maja, 2011
Informacja dotycząca negocjacji w sprawie oferty zakupu udziałów
12 maja, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12 maja, 2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10 maja, 2011
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
23 marca, 2011
Otrzymanie oferty zakupu udziałów
14 marca, 2011
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 r.
1 marca, 2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1 marca, 2011
Odwołanie Członka Zarządu
1 marca, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 marca, 2011
Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
25 lutego, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu
25 lutego, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu – korekta
21 lutego, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
11 lutego, 2011
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
8 lutego, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
4 lutego, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
31 stycznia, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31 stycznia, 2011
Projekty uchwał na NWZA
24 stycznia, 2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 stycznia, 2011
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
18 stycznia, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
14 stycznia, 2011
Terminy raportów okresowych
28 grudnia, 2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 grudnia, 2010
Zawarcie znaczącej umowy
10 grudnia, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji
9 grudnia, 2010
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
15 listopada, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
15 listopada, 2010
Założenia do strategii Grupy Plast-Box S.A. na lata 2011-2013
15 listopada, 2010
Zmiana celów emisji wskazanych w Prospekcie emisyjnym
15 listopada, 2010
Prognoza wyników Grupy Plast-Box SA na lata 2011-2013
12 października, 2010
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
7 września, 2010
Zawarcie aneksu do umowy
2 września, 2010
Nabycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
1 września, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
26 lipca, 2010
Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
7 lipca, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
1 lipca, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
28 czerwca, 2010
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28 czerwca, 2010
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
18 czerwca, 2010
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
14 czerwca, 2010
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
31 maja, 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31 maja, 2010
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28 maja, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
26 maja, 2010
Wybór biegłego rewidenta
10 maja, 2010
Nabycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
15 kwietnia, 2010
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
15 kwietnia, 2010
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
5 kwietnia, 2010
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
30 marca, 2010
Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki
29 marca, 2010
Rezygnacje z funkcji Prezesa w Zarządzie Spółki
29 marca, 2010
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 marca, 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
24 marca, 2010
Zarejestrowanie 445.310 akcji serii B w KDPW S.A.
9 marca, 2010
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 marca 2010 r.
2 marca, 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2 marca, 2010
Projekty uchwał na NWZ
1 marca, 2010
Rezygnacja Członka Zarządu
24 lutego, 2010
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
22 lutego, 2010
Zmiana praw z papierów wartościowych
17 lutego, 2010
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
16 lutego, 2010
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3 lutego, 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
3 lutego, 2010
Zarejestrowanie akcji serii G w KDPW S.A.
3 lutego, 2010
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
2 lutego, 2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
25 stycznia, 2010
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
18 stycznia, 2010
Zakończenie subskrypcji akcji serii G
15 stycznia, 2010
Terminy raportów okresowych
12 stycznia, 2010
Wprowadzenie praw do akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
11 stycznia, 2010
Zarejestrowanie PDA w KDPW S.A.
11 stycznia, 2010
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
8 stycznia, 2010
Przydział akcji serii G
4 stycznia, 2010
Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego
4 stycznia, 2010
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii G
4 stycznia, 2010
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii G – korekta
28 grudnia, 2009
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH Spółka Akcyjna
15 grudnia, 2009
Dobre wyniki działalności Spółek – szacunki
11 grudnia, 2009
Informacja GPW S.A. o notowaniu praw poboru akcji serii G Spółki
10 grudnia, 2009
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
3 grudnia, 2009
Informacje dotyczące emisji akcji serii G
19 listopada, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
19 listopada, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
17 listopada, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
16 listopada, 2009
Bardzo dobre wyniki działalności spółki ukraińskiej – szacunki
12 listopada, 2009
Dobre wyniki działalności Spółki – szacunki
6 listopada, 2009
Zamiar objęcia akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza
4 listopada, 2009
Zamiar objęcia akcji Spółki przez znaczących akcjonariuszy
27 października, 2009
Ustanowieniu zastawu na aktywach o znacznej wartości
26 października, 2009
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji dostaw
26 października, 2009
Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G
16 października, 2009
Bardzo dobre wyniki spółki ukraińskiej we wrześniu 2009r. – szacunki
13 października, 2009
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G
13 października, 2009
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G
7 października, 2009
Bardzo dobre wyniki Spółki we wrześniu 2009 r. – szacunki.
7 października, 2009
Bardzo dobre wyniki Spółki we wrześniu 2009 r. – szacunki.
2 października, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2 października, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2 października, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
2 października, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
1 października, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji
1 października, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji
1 października, 2009
29 września, 2009
Zarejestrowanie 222.680 akcji serii B w KDPW S.A.
29 września, 2009
Zarejestrowanie 222.680 akcji serii B w KDPW S.A.
28 września, 2009
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
28 września, 2009
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
11 września, 2009
Bardzo dobre wyniki spółek grupy w sierpniu 2009 r.
11 września, 2009
Bardzo dobre wyniki spółek grupy w sierpniu 2009 r.
8 września, 2009
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
8 września, 2009
Uchwały podjęte na NWZA
8 września, 2009
Powołanie członka Rady Nadzorczej
8 września, 2009
Uzupełnienie informacji dotyczących podjętych uchwał
8 września, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 września, 2009
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.- skład RN
24 sierpnia, 2009
Korekta prognozy jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009
13 sierpnia, 2009
Rekordowe wyniki w lipcu 2009r. – szacunki
13 sierpnia, 2009
Informacje na temat celu podwyższenia kapitału zakładowego
10 sierpnia, 2009
Projekty uchwał na NWZA
10 sierpnia, 2009
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
8 sierpnia, 2009
Zmiana praw z papierów wartościowych
20 lipca, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
14 lipca, 2009
Wstępne szacunki wyników Spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. za I półrocze 2009 r.
10 lipca, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
10 lipca, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
9 lipca, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
9 lipca, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
8 lipca, 2009
Wstępne szacunki jednostkowych wyników Spółki za I półrocze 2009 r.
6 lipca, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA – korekta
6 lipca, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
2 lipca, 2009
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
29 czerwca, 2009
Uchwały podjęte na ZWZA
18 czerwca, 2009
Informacja dotycząca wniosku o wsparcie ze środków UE – zatwierdzenie do uzyskania dofinansowania
17 czerwca, 2009
Projekty uchwał na ZWZA
15 czerwca, 2009
Prognoza jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009
8 czerwca, 2009
Wybór biegłego rewidenta
3 czerwca, 2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2 czerwca, 2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 maja, 2009
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
11 maja, 2009
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
8 maja, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
5 maja, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
5 maja, 2009
Nabycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
5 maja, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
3 maja, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
1 maja, 2009
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
30 kwietnia, 2009
Informacja dotycząca wniosku o wsparcie ze środków UE
28 kwietnia, 2009
Uchwały podjęte na NWZA
28 kwietnia, 2009
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
27 kwietnia, 2009
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
24 kwietnia, 2009
Zmiana terminu przekazania raportu
20 kwietnia, 2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18 kwietnia, 2009
Projekty uchwał na NWZA
1 kwietnia, 2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
16 marca, 2009
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
5 marca, 2009
Wniosek o zwołanie NWZA
25 lutego, 2009
Informacja o niestosowaniu w części zasady ładu korporacyjnego określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW „
25 lutego, 2009
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 r.
23 lutego, 2009
Zmiana terminu przekazania raportu
5 lutego, 2009
Informacja dotycząca kontraktów walutowych
3 lutego, 2009
Decyzja w sprawie sprzedaży udziałów w Spółce zależnej
26 stycznia, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
26 stycznia, 2009
Terminy raportów okresowych
16 grudnia, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji
21 listopada, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
23 września, 2008
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji dostaw
23 września, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
17 września, 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji
17 września, 2008
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
15 września, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji
12 września, 2008
Zmiana oraz zawarcie znaczącej umowy – umowy kredytowe
12 września, 2008
Wypowiedzenie umowy kredytowej
11 września, 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji
8 września, 2008
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2008 r.
8 września, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
27 sierpnia, 2008
Zmiana nazwy biegłego rewidenta
7 lipca, 2008
Wstępne wyniki ze sprzedaży osiągnięte przez Spółki w I półroczu 2008 r.
1 lipca, 2008
Wybór biegłego rewidenta
28 czerwca, 2008
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
28 czerwca, 2008
Uchwały podjęte na ZWZA
28 czerwca, 2008
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
28 czerwca, 2008
Uchwały podjęte na ZWZA
28 czerwca, 2008
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
19 czerwca, 2008
Projekty uchwał na ZWZA
14 czerwca, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
12 czerwca, 2008
Sprawozdania Rady Nadzorczej
9 czerwca, 2008
Zmiana terminu przekazania raportu
5 czerwca, 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
28 maja, 2008
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
22 maja, 2008
Uchwały podjęte na NWZA
22 maja, 2008
Powołanie członków Rady Nadzorczej
22 maja, 2008
Informacja o naruszeniu zasady Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW
15 maja, 2008
Przekazanie opóźnionej informacji
15 maja, 2008
Odstąpienie od realizacji postanowień Listu intencyjnego
12 maja, 2008
Projekty uchwał na NWZA
29 kwietnia, 2008
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
24 kwietnia, 2008
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną
18 kwietnia, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału spółki zależnej
4 kwietnia, 2008
Wstępne wyniki ze sprzedaży osiągnięte przez Spółki w I kwartale 2008 r.
13 marca, 2008
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym
12 marca, 2008
Zarejestrowanie akcji serii F w KDPW S.A.
11 marca, 2008
Ostatni dzień notowań praw do akcji serii F
11 marca, 2008
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW
10 marca, 2008
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
10 marca, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
10 marca, 2008
Informacja dotycząca realizacji celów inwestycyjnych Spółki
10 marca, 2008
Informacja dotycząca realizacji celów inwestycyjnych Spółki
10 marca, 2008
Zawarcie znaczącej umowy
6 marca, 2008
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
4 marca, 2008
Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku notowań giełdowych
25 lutego, 2008
Wprowadzenie praw do akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
23 lutego, 2008
Zarejestrowanie PDA w KDPW S.A.
20 lutego, 2008
Przydział akcji serii F
15 lutego, 2008
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
15 lutego, 2008
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii F i subskrypcji uzupełniającej
8 lutego, 2008
Informacja o objęciu akcji serii F przez Członków Zarządu
31 stycznia, 2008
Terminy raportów okresowych
30 stycznia, 2008
Informacja dotycząca Praw Poboru Akcji serii F
25 stycznia, 2008
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
21 grudnia, 2007
Rejestracja przez sąd nowo utworzonej spółki zależnej
20 grudnia, 2007
Zawarcie znaczącej umowy – nabycie nieruchomości w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
8 grudnia, 2007
Uchwały podjęte na NWZA
8 grudnia, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
29 listopada, 2007
Projekty uchwał na NWZA
15 listopada, 2007
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2007 r.
13 listopada, 2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
6 listopada, 2007
Złożenie Prospektu Emisyjnego w KNF
9 października, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
1 października, 2007
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F
21 września, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
21 września, 2007
Rezygnacje z funkcji członka Zarządu i Prezesa w Zarządzie Spółki
21 września, 2007
Uchwały podjęte na NWZA
21 września, 2007
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
21 września, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
21 września, 2007
Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Spółki
19 września, 2007
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE
13 września, 2007
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12 września, 2007
Projekty uchwał na NWZA
3 września, 2007
Informacje dotyczące inwestycji w SSSE
30 sierpnia, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29 sierpnia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
24 sierpnia, 2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
24 sierpnia, 2007
Uchwała o podwyższeniu kapitału w Spółce zależnej
10 sierpnia, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
9 sierpnia, 2007
Informacja na temat szacunkowych wyników za II kwartał 2007 r.
30 lipca, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
29 czerwca, 2007
Uchwały podjęte na ZWZA
29 czerwca, 2007
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
29 czerwca, 2007
Wybór biegłego rewidenta
29 czerwca, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
29 czerwca, 2007
Powołanie członków Rady Nadzorczej
19 czerwca, 2007
Projekt inwestycyjny na terenach SSSE
19 czerwca, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
19 czerwca, 2007
Projekty uchwał na ZWZA
13 czerwca, 2007
Sprawozdania Rady Nadzorczej
12 czerwca, 2007
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
6 czerwca, 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
5 czerwca, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
26 maja, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
18 maja, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
18 kwietnia, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
4 kwietnia, 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
6 marca, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
5 marca, 2007
Aneks do znaczącej umowy
27 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
27 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
26 lutego, 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
22 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
14 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
5 lutego, 2007
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
24 stycznia, 2007
Terminy raportów okresowych
16 stycznia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
11 stycznia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
10 stycznia, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
4 stycznia, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
2 stycznia, 2007
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
29 grudnia, 2006
Zarejestrowanie akcji serii E w KDPW
27 grudnia, 2006
Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym
20 grudnia, 2006
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
18 grudnia, 2006
Przydział akcji serii E
13 grudnia, 2006
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
11 grudnia, 2006
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
24 listopada, 2006
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
14 listopada, 2006
Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2006 r.
14 listopada, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r.
9 listopada, 2006
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
25 września, 2006
Zmiana terminu przekazania raportu
21 września, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
20 września, 2006
Uchwały podjęte na NWZA
20 września, 2006
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
12 września, 2006
Projekty uchwał na NWZA
1 września, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
31 sierpnia, 2006
Uchwały podjęte na NWZA
21 sierpnia, 2006
Projekty uchwał na NWZA
21 sierpnia, 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
14 sierpnia, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r.
14 sierpnia, 2006
Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.
9 sierpnia, 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11 lipca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
3 lipca, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
30 czerwca, 2006
Uchwały podjęte na ZWZA
30 czerwca, 2006
Wybór biegłego rewidenta
30 czerwca, 2006
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.
28 czerwca, 2006
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
21 czerwca, 2006
Projekty uchwał na ZWZA
14 czerwca, 2006
Sprawozdania Rady Nadzorczej
9 czerwca, 2006
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
2 czerwca, 2006
Zmiana terminu przekazania raportu
5 kwietnia, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
31 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
30 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
10 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
9 marca, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
1 marca, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r.
6 lutego, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
27 stycznia, 2006
Aneks do znaczącej umowy
25 stycznia, 2006
Terminy raportów okresowych
14 listopada, 2005
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2005 r.
15 września, 2005
Zbycie akcji
1 września, 2005
Nabycie akcji
12 sierpnia, 2005
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2005 r.
12 lipca, 2005
Sprostowanie
6 lipca, 2005
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 24 czerwca 2005 r.
30 czerwca, 2005
Wybór biegłego rewidenta
25 czerwca, 2005
Treść uchwał podjętych na ZWZA
16 czerwca, 2005
Projekty uchwał na ZWZA
9 czerwca, 2005
Sprawozdania Rady Nadzorczej
6 czerwca, 2005
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
1 czerwca, 2005
Termin ZWZA
13 maja, 2005
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 r.
20 kwietnia, 2005
Aneks do znaczącej umowy
20 kwietnia, 2005
Aneks do znaczącej umowy
31 marca, 2005
Plast-Box SA zmiana znaczącej umowy
18 marca, 2005
Aneks do znaczącej umowy
18 marca, 2005
Aneks do znaczącej umowy
14 marca, 2005
Rozmowy dotyczące wejścia inwestora zewnętrznego
11 marca, 2005
Plast-Box S.A., zmiana znaczącej umowy
16 lutego, 2005
Plast-Box SA zawarcie umowy
14 lutego, 2005
Raport kwartalny za IV kwartał 2004 r.
14 lutego, 2005
Plast-Box SA nabycie akcji
10 lutego, 2005
Plast-Box SA dane finansowe
9 lutego, 2005
Plast-Box SA znacząca umowa
9 lutego, 2005
Plast-Box SA znacząca umowa
24 stycznia, 2005
PLAST-BOX SA terminy raportów
24 stycznia, 2005
Plast-Box SA umowa z producentem tworzyw sztucznych
20 stycznia, 2005
Plast – Box SA nabycie akcji przez członków zarządu
30 grudnia, 2004
Podpisanie znaczącej umowy
30 grudnia, 2004
Nabycie akcji Spółki przez akcjonariusza
23 grudnia, 2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – wykaz akcjonariuszy
16 grudnia, 2004
Znacząca umowa
12 grudnia, 2004
Projekty uchwał na NWZA
10 grudnia, 2004
Treść uchwał podjętych na NWZA
9 grudnia, 2004
Znacząca umowa
6 grudnia, 2004
Znacząca umowa
1 grudnia, 2004
Znacząca umowa
18 listopada, 2004
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
4 listopada, 2004
Raport kwartalny za III kwartał 2004 r.
1 września, 2004
Podwyższenie kapitału
5 sierpnia, 2004
Zbycie akcji
4 sierpnia, 2004
Raport kwartalny za II kwartał 2004 r.
7 lipca, 2004
Uchwała o wyborze biegłego rewidenta
5 lipca, 2004
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
21 czerwca, 2004
Członkowie Rady Nadzorczej
21 czerwca, 2004
Treść uchwał podjętych na ZWZA
17 czerwca, 2004
Zawarta umowa
14 czerwca, 2004
Nabycie akcji
3 czerwca, 2004
Treść projektów uchwał
3 czerwca, 2004
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
28 maja, 2004
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
26 maja, 2004
Zwołanie ZWZA, porządek obrad
21 maja, 2004
System Emitent
10 maja, 2004
Znacząca umowa
27 kwietnia, 2004
Raport kwartalny za I kwartał 2004 r.
23 kwietnia, 2004
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego
2 kwietnia, 2004
Aneks do umowy
1 kwietnia, 2004
Aneks do umowy kredytowej
16 marca, 2004
Umowa kredytowa
5 marca, 2004
Umowa leasingu
4 marca, 2004
Umowa zakupu
4 marca, 2004
Zawarta umowa
3 marca, 2004
Wyniki przeprowadzonej subskrypcji
26 lutego, 2004
Znacząca umowa
25 lutego, 2004
Wypowiedzenie umów kredytowych
24 lutego, 2004
Przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
20 lutego, 2004
Wycofanie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D
19 lutego, 2004
Dopuszczenie do obrotu
18 lutego, 2004
Zmiana statutu
16 lutego, 2004
Przydział akcji serii D
13 lutego, 2004
Raport kwartalny za IV kwartał 2003r.
13 lutego, 2004
Terminy przekazywania raportów okresowych
12 lutego, 2004
Znacząca umowa
12 lutego, 2004
Korekta prospektu emisyjnego akcji serii A, C I D
5 lutego, 2004
Cena emisyjna
5 lutego, 2004
Aneks do umowy
5 lutego, 2004
Errata do prospektu emisyjnego
4 lutego, 2004
Korekta prospektu emisyjnego
2 lutego, 2004
Errata prospektu emisyjnego
29 stycznia, 2004
Przedział cenowy
28 stycznia, 2004
Korekta prospektu emisyjnego
27 stycznia, 2004
Znacząca umowa
27 stycznia, 2004
Porządek obrad NWZA
27 stycznia, 2004
Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Akcje na giełdzie
Oferta publiczna akcji

Akcje serii D

W dniu 20 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2003 r. W dniu 18 lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę Nr 2/1020/2004, którą dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 23 lutego 2004 r. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. na podstawie Uchwały nr 70/04 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 lutego 2004 r.). W dniu 17 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.250.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Akcje serii E

W dniu 20 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 660.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 21 grudnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 539/2006, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 29 grudnia 2006 r. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.). W dniu 19 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.300.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 660.000 akcji serii E, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii F

W dniu 21 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.300.000 akcji serii F z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 175/2008, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 12 marca 2008 r. 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 11 marca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 66/08 Zarządu KDPW S.A. z dnia 1 lutego 2008 r.). W dniu 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 11.280.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 2.256.140 akcji serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii G

W dniu 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.406.140 akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 1 lutego 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 69/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 4 lutego 2010 r. 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 2 lutego 2010 r. na podstawie Uchwały nr 545/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 grudnia 2009 r.). W dniu 25 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 22.030.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 4.406.140 akcji serii G, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Prospekty emisyjne

Prospekt 2009
Prospekt 2008
Prospekt 2006
Prospekt 2004

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa spółkiPrzetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
TickerPLX
ISINPLPSTBX00016
Rynek notowańGPW
Sektorchemiczny (che)
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółkiWIG-POLAND, InvestorMS, WIG

Historia operacji na akcjach Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Pierwsze notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.
Akcje Spółki zadebiutowały na GPW w Warszawie S.A. w dniu 27 lutego 2004 r. Były to akcje serii A,B, C i D. Akcje serii E wprowadzone zostały do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 29.12.2006 r., akcje serii F w dniu 12 marca 2008 r., 222.680 akcji serii B w dniu 30 września 2009 r., akcje serii G w dniu 4 lutego 2010 r., a 445.310 akcji serii B w dniu 26 marca 2010 r.
41.940.985 akcji zwykłych na okaziciela znajduje się w obrocie publicznym i jest notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.
50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych nie zostało wprowadzonych do obrotu.

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035 zł i dzieli się na 41.941.035 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcjami Spółki są:

 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A,
 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  • 3.339.950 akcji na okaziciela,
  • 50 akcji imiennych uprzywilejowanych.
 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C,
 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D,
 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E,
 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F ,
 7. 19.910.335 akcji na okaziciela serii G.

Przeprowadzone emisje akcji
Na dzień 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.193.950 zł i dzielił się na 83.879 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, w tym: 17.079 Akcji serii A oraz 66.800 Akcji serii B. Akcje serii A, B były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysługiwało 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego o 6.050,00 zł, dokonane w drodze emisji 121 akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja – 2 głosy), każda o wartości nominalnej 50,00 zł (na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2002 r.).
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 50 zł do 5 zł (split) oraz zniesienia uprzywilejowania Akcji serii A i C, a także zmniejszenia stopnia uprzywilejowania Akcji serii B z 1:5 na 1:2. Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami kapitał zakładowy Emitenta składał się z 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 i 14 listopada 2003 roku.
Akcje imienne serii B posiadały uprzywilejowanie dotyczące pierwszeństwa w nabyciu akcji nowej emisji (prawo pierwszeństwa przysługiwało do takiej liczby akcji nowej emisji, która stanowiła procentowy odpowiednik liczby głosów, jaką dawały akcje imienne w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; prawo przysługiwało akcjonariuszom posiadającym akcje imienne proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji imiennych). Uprzywilejowanie co do prawa poboru zniesiono poprzez zmianę Statutu, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.01.2004 r.
W dniu 20 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2003 r. W dniu 18 lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę Nr 2/1020/2004, którą dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 23 lutego 2004 r. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. na podstawie Uchwały nr 70/04 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 lutego 2004 r.). W dniu 17 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.250.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 20 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 660.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 21 grudnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 539/2006, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 29 grudnia 2006 r. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.). W dniu 19 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.300.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 660.000 akcji serii E, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 21 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.300.000 akcji serii F z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 175/2008, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 12 marca 2008 r. 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 11 marca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 66/08 Zarządu KDPW S.A. z dnia 1 lutego 2008 r.). W dniu 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 11.280.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 2.256.140 akcji serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 7 sierpnia 2009 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamianie 222.680 uprzywilejowanych akcji serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
W dniu 25 września 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 451/2009, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 222.680 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 30 września 2009 r. 222.680 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 29 września 2009 r. na podstawie Uchwały nr 348/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 22 września 2009 r.).
W dniu 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.406.140 akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 1 lutego 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 69/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 4 lutego 2010 r. 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 2 lutego 2010 r. na podstawie Uchwały nr 545/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 grudnia 2009 r.). W dniu 25 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 22.030.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 4.406.140 akcji serii G, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 22 lutego 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwały o zamianie 445.310 uprzywilejowanych akcji serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
W dniu 23 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 256/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 445.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 26 marca 2010r. 445.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 24 marca 2010 r. na podstawie Uchwały nr 148/10 Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 marca 2010 r.).

Podział akcji (split)

 1. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 50 zł do 5 zł (split). Po dokonanej zmianie kapitał zakładowy Spółki składał się z 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:
  1. 170.790        Akcji serii A,
  2. 668.000        Akcji serii B,
  3. 1.210            Akcji serii C.

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 listopada 2003 roku.

 1. Kolejny podział (split) akcji polegający na zmianie dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 5,00 złotych ustalono na kwotę 1,00 złoty dla każdej akcji dokonany został na mocy uchwały nr 15/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r.
  W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F i G o dotychczasowej wartości nominalnej po 5,00 zł każda wymieniono na 5 akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E, F i G o tożsamych prawach z akcji przed podziałem i o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Po rejestracji zmian przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 kwietnia 2012 r., struktura kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 44.061.400 zł i dzielił się na 44.061.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, t.j.:

 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A (853.950 głosów),
 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  • 3.339.950 akcji na okaziciela (3.339.950 głosów)
  • 50 akcji imiennych uprzywilejowanych (100 głosów)
 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C (6.050 głosów)
 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D (3.250.000 głosów)
 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E (3.300.000 głosów),
 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F (11.280.700 głosów),
 7. 22.030.700 akcji na okaziciela serii G (22.030.700 głosów).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału wynosiła 44.061.450.

Umorzenia akcji
W dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę Nr 21/2014 w sprawie umorzenia 2.120.365 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 44.061.400 zł do 41.941.035 zł i składał się z 41.940.985 sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz 50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych.
Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane rzez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25 września 2014 r.

Aktualnie prowadzone emisje akcji
Aktualnie nie są prowadzone nowe emisje akcji ani obligacji.

Aktualnie trwające procesy wprowadzania akcji do obrotu
Aktualnie Spółka nie wprowadza akcji do obrotu.

Wezwania
Nie ogłaszano wezwań

Przymusowy wykup
Obecnie nie jest prowadzony przymusowy wykup akcji.

Program skupu akcji własnych
Obecnie Spółka nie prowadzi programu skupu akcji własnych.
Transparency of Medication from India Costs

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Brak aktualnych wydarzeń

Komunikaty prasowe

14 maja, 2021
Plast-Box zamyka I Q z 3,5 mln zł zysku netto

Plast-Box, notowany na warszawskiej giełdzie producent opakowań z tworzyw sztucznych, zanotował od stycznia do marca 2021 roku wyższe o niemal 3% skonsolidowane przychody w porównaniu do roku poprzedniego, generując 56,1 mln zł sprzedaży. Równocześnie zysk netto Grupy podniósł się ponad dwukrotnie r/r i przekroczył 3,5 mln zł. W tym samym okresie Grupa Plast-Box wypracowała zysk EBITDA o wartości 7,6 mln zł, przy stopie EBITDA 13,6%.

Na wyniki finansowe Grupy decydujący wpływ miała ekstremalnie trudna sytuacja na rynku surowców oraz dodatnie różnice kursowe. Od końca ubiegłego roku do marca 2021 ceny polimerów wzrosły o 45%. Oprócz wzrostu cen, silnie przewyższającego naturalne wahania, pojawił się problem z dostępnością surowca do produkcji.

Kolejno ogłaszane przez producentów poliolefin stany siły wyższej wywierały na nas i innych przetwórcach silną presję. Sytuacja na rynku surowców negatywnie wpłynęła na rentowność operacyjną Grupy. Wygenerowane przychody na wyższym niż rok wcześniej poziomie nie pokryły wysokich cen surowców, które osiągnęły nienotowane w historii wartości – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Jest dla nas niespotykanym dotychczas wyzwaniem, zarządzanie polityką cenową sprzedaży przy tak dynamicznych wzrostach kosztów nabycia surowców, by zniwelować niekorzystny wpływ drożejących surowców i jednocześnie zabezpieczyć satysfakcjonujący poziom marż na kolejne okresy – dodaje.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki matki Plast-Box S.A. w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,9 mln zł wobec takiego samego zysku uzyskanego rok wcześniej. W tym czasie przychody spółki urosły do 43,7 mln zł i były wyższe r/r o 13,7%.

Największą część skonsolidowanych przychodów Grupa Plast-Box wypracowała za granicą. W I kwartale br. eksport osiągnął 54,6% poziom w strukturze sprzedaży, w wyniku wzrostu r/r o 2,8%. Jednocześnie Grupa umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała 2,5% wzrost sprzedaży.

Intensyfikujemy działania nad rozwojem produktowym, zarówno poprzez rozszerzenie portfolio, jak i optymalizację ofert i cenników, dzięki czemu możemy osiąga zadawalające wzrosty. Pracujemy nad osiąganiem dobrych wyników, które są warunkiem wypłaty dywidendy. Jestem przekonany, że nasi Akcjonariusze będą zadowoleni z decyzji Zarządu o rekomendowaniu wypłaty z zysku na poziomie 0,09 zł na akcję – podsumowuje Grzegorz Pawlak.

19 kwietnia, 2021
Rekordowe wyniki w Grupie Plast-Box

Notowany na GPW producent opakowań z tworzyw sztucznych Plast-Box, osiągnął w 2020 roku historycznie najlepsze rezultaty zarówno na poziomie zysku EBITDA, jak i zysku netto. Grupa Kapitałowa zamknęła ubiegły rok niemal z dwukrotnie wyższym zyskiem w porównaniu z odnotowanym w 2019 roku. W całym 2020 roku zarobiła „na czysto” 15,3 mln zł czyli o 6,5 mln więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,8 mln zł, a zysk EBITDA po wzroście o 59,2% r/r wyniósł 37,4 mln zł. W tym czasie Grupa kontynuowała kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczyła łącznie 16 mln zł.

Mimo nadzwyczajnych okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować w obliczu globalnej pandemii, roczna sprzedaż w Grupie uplasowała się na poziomie tylko nieznacznie niższym od poziomu wypracowanego w 2019 roku, co oceniam niezwykle pozytywnie – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Wypracowany w ostatnich latach model biznesowy, oparty na geograficznym, branżowym i asortymentowym zróżnicowaniu portfela, zdecydowanie się sprawdził. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie, jak istotna w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie ważne mając na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i to w nakładzie znacznie większym niż w latach ubiegłych – podkreśla.

Na rezultaty roku 2020 w dużym stopniu miały wpływ korzystne ceny surowców na światowym rynku. Nie bez znaczenia była też utrzymana dyscyplina kosztowa, konsekwentnie realizowane założenia biznesowe, jak również działania optymalizacyjne podejmowane w spółkach Grupy w ciągu roku.

W ujęciu jednostkowym wyniki wypadają również imponująco. W ciągu 12 miesięcy 2020 roku spółka matka przy przychodach na poziomie 147,2 mln zł wygenerowała 23,5 mln zł wartości EBITDA i 16% marży EBITDA, co oznacza wzrost tych wartości względem ubiegłego roku o 6,4 mln zł (EBITDA) i 4,8 p.p. (marża EBITDA).

Plast-Box większość sprzedaży generuje za granicą. Na rynkach europejskich Grupa wypracowała 55% przychodów. W 2020 roku największymi zagranicznymi rynkami zbytu były Francja, Austria i Wielka Brytania.

Grupa Plast-Box to globalny producent i dystrybutor opakowań plastikowych oraz właściciel marek Plast-Box i Stark Partner. Zakłady produkcyjne Grupy są zlokalizowane w Polsce i na Ukrainie. W 2004 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

13 listopada, 2020
Grupa Plast-Box na sporym plusie

W ciągu 9 miesięcy 2020 roku giełdowy producent opakowań z tworzyw sztucznych Grupa Plast-Box, odnotował dwucyfrową poprawę kluczowych wskaźników w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku mimo, iż przychody ze sprzedaży  po trzech kwartałach br. spadły r/r o -5,9% i wyniosły 157,4 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Plast-Box wygenerował 11,7 mln zysku netto, co oznacza wzrost o 48,1% wobec tego samego okresu 2019 roku. Wynik EBITDA wzrósł r/r o 49% do 28,8 mln zł. Marża EBITDA umocniła się o 6,7 p.p. i wyniosła 18,3%.

– Analizując uzyskane wyniki musimy brać pod uwagę szczególny czas pandemii i jej wpływ na gospodarkę. Jak na okres zupełnego rozchwiania wielu rynków jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, mając świadomość, że w normalnych warunkach mogłyby być one jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że jesteśmy beneficjentem korzystnej sytuacji na rynku surowców – stwierdza Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

Podstawowym filarem realizowanego przez Grupę modelu biznesowego jest strategia wielowymiarowej dywersyfikacji, co pozwala na zrównoważone i efektywne funkcjonowanie Grupy nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii.

Na poziomie jednostkowym spółka matka Grupy – Plast-Box S.A., od stycznia do września 2020 roku, uzyskała lepszy o 4,7 mln zł wynik EBITDA w porównaniu z 2019 rokiem. Rentowność EBITDA podniosła się o 5 p.p. i wyniosła 15,8%, a zysk netto sięgnął 6,1 mln zł rosnąc r/r o 9,3%. Tak dobre rezultaty spółka wypracowała przy niższych o 7,8 mln zł r/r przychodach.    

W okresie minionych 9 miesięcy Grupa zanotowała niższy spadek wpływów z kraju niż ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, a struktura przychodów ze sprzedaży w poszczególnych regionach nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do poprzedniego okresu. Na koniec września 2020 roku ponad połowa produkcji była przeznaczona na eksport, a największy udział w przychodach na tym rynku miała sprzedaż do Europy Wschodniej tj. 25,6%. Największymi odbiorcami produktów w Europie Zachodniej były Francja (ponad 4,2% udział w sprzedaży wartościowej) oraz Wielka Brytania (4%).

– Zareagowaliśmy szybko na gospodarcze skutki pandemii, a dodatkowo efekty przyniosła realizacja inicjatyw podjętych jeszcze przed lockdownem, w szczególności w obszarze usprawniania procesów produkcji i sprzedaży. W rezultacie ograniczyliśmy skutki spowolnienia, a reakcja po stronie kosztowej i elastyczność operacyjna pozwoliły na podniesienie rentowności Grupy. Stale monitorujemy sytuację i tendencje na strategicznych rynkach pod kątem realizacji naszych celów biznesowych – podsumowuje G. Pawlak.

Grupa Plast-Box to znana w Europie i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce. Grupa intensywnie rozwija się poza granicami kraju, ale również umacnia swoją pozycję w kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie pod koniec 2018 roku polskiego producenta opakowań Stark Partner, co umożliwiło dywersyfikację działalności biznesowej  i zwiększenie udziału Grupy na rynku opakowaniowym. 

27 sierpnia, 2020
Grupa Plast-Box: zyski w górę

Zysk netto Grupy Kapitałowej Plast-Box w I połowie 2020 roku wyniósł 5,5 mln zł i był wyższy w stosunku do wyniku w tym samym okresie 2019 roku o 27,6%, czyli o 1,2 mln zł. Skonsolidowana EBITDA sięgnęła 16,7 mln zł notując wzrost o 28,1% w ujęciu rok do roku. Bardzo dobre rezultaty na poziomie EBITDA jak i zysku netto zostały wypracowane przy niższych o 9,0% przychodach, które po dwóch kwartałach br. wyniosły 101,8 mln zł.

– W pierwszym półroczu, ze względu na wprowadzony stan epidemii, nasze działania skoncentrowane były przede wszystkim na optymalizacji procesów i utrzymaniu projektów. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wykorzystywać know-how do wspierania naszych partnerów biznesowych w tym trudnym czasie. Dywersyfikacja geograficzna, wspierana branżową, produktową oraz technologiczną pozwoliła nam na zrównoważone funkcjonowanie nawet w bardzo niestabilnym okresie pandemii. Największe ograniczenia obserwowaliśmy w kwietniu br., ale z każdym kolejnym miesiącem sytuacja istotnie się poprawiała. W najbliższą przyszłość patrzymy z umiarkowanym optymizmem, gdyż rynek nie jest jeszcze do końca przewidywalny – ocenia prezes zarządu Plast-Box S.A. Grzegorz Pawlak.

Spółka matka Grupy – Plast-Box S.A. zakończyła I półrocze tego roku jednostkowym zyskiem netto w wysokości 2,6 mln zł przy przychodach ze sprzedaży w kwocie 70,8 mln zł. Z kolei zysk EBITDA sięgnął w tym okresie 10,0 mln zł i był wyższy o 27,5% w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

Na rynkach eksportowych w I półroczu 2020 roku Grupa Kapitałowa Plast-Box wypracowała 55,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, generując w ten sposób 54,7% skonsolidowanych obrotów. Kluczowymi zagranicznymi rynkami zbytu dla wyrobów Grupy pozostają kraje unijne oraz Europy Wschodniej, do których sprzedaż w okresie pierwszych 6 miesięcy br. wyniosła  odpowiednio 30,0 i 25,5 mln zł.

– Intensyfikujemy działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych, konsekwentnie dywersyfikujemy zarówno rynki zbytu jak i portfolio produktowe, by zapewnić Grupie bezpieczeństwo i stabilność przychodów w kolejnych okresach. Trwają prace nad rozbudową struktury sprzedażowej, aby zwiększyć portfel projektów zagranicznych na kluczowych rynkach, a także rozpoznawalność należącej do Grupy marki Stark Partner – mówi Grzegorz Pawlak.

Od początku bieżącego roku łączne nakłady inwestycyjne w spółkach należących do Grupy utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego tj. 4,4 mln zł. Główna ich część została przeznaczona na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych. Sytuacja finansowa Grupy Plast-Box jest na tyle stabilna i przewidywalna, że Walne Zgromadzenie Plast-Box S.A. podjęło uchwałę o wypłacie  dywidendy z zysku za rok 2019 w wysokości 3,8 mln zł, co daje 0,09 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 października 2020 roku.

– Naszym nadrzędnym celem jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy. Realizujemy ambitną, ale zrównoważoną strategię rozwoju, która pozwala nam zwiększać skalę biznesu i jednocześnie wypracowywać nadwyżkę gotówkową, którą w tym roku podzielimy się z akcjonariuszami – podsumowuje Grzegorz Pawlak.

Grupa Kapitałowa Plast-Box to koncern produkcyjny, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest spółka Plast-Box S.A., notowana od 2004 roku na GPW. W skład Grupy wchodzi obecnie 7 podmiotów prowadzących swoją działalność w Polsce i Europie Wschodniej. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych, oferowanych segmentowi B2B.

18 maja, 2020
Plast-Box: dobre wyniki mimo trudnego otoczenia

Grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, po 3 miesiącach 2020 roku notuje zwiększone przychody ze sprzedaży osiągając poziom 54,7 mln zł  (+ 2,8% r/r) oraz 8,3 mln zł zysku EBITDA (+ 33,3% r/r). Pierwszy kwartał roku przyniósł Grupie Kapitałowej 1,6 mln zł zysku netto przy jednoczesnym wzroście stopy EBITDA do 15,2%.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, od stycznia do marca br., Grupa osiągnęła wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Słabszy wynik netto rok do roku to efekt wysokich kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych, będących rezultatem wahań kursu walut.

Spółka matka w Grupie Plast-Box zakończyła I kwartał solidnymi wynikami finansowymi. Przychody Plast-Box S.A. wyniosły w tym okresie 38,5 mln zł. Przy takim poziomie przychodów słupska spółka podniosła r/r wartość EBITDA do 5,6 mln zł oraz zysk netto do 1,9 mln zł.

– Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym spowodowanym pandemią, wypracowaliśmy bardzo przyzwoite wyniki finansowe. Zwiększyliśmy wolumen sprzedaży i w następstwie tego przychody. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu oraz skutecznemu zarządzaniu portfelem produktowym w Grupie utrzymaliśmy w I kwartale przyjęty kierunek rozwoju i osiągnęliśmy wyniki na zadawalającym poziomie – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. 

W I kwartale 2020 roku Grupa utrzymała sprzedaż na wysokim poziomie realizując na krajowym rynku 24,9 mln zł obrotu i 29,8 mln na rynkach zagranicznych. Rynek polski jest istotny, jednak większość przychodów Grupy pochodzi z zagranicy, przede wszystkim z rynku ukraińskiego, francuskiego,  brytyjskiego i austriackiego. Udział eksportu w przychodach Grupy w I kwartale roku wyniósł 54,5%.

– Aby utrzymać się na wysokiej pozycji rynkowej, konieczne jest ciągłe inwestowanie, poszerzanie portfolio i dywersyfikacja geograficzna. Wiadomo, że gospodarka ma swoje cykle i zawsze po okresach wzrostów przychodzą spadki. Dywersyfikacja geograficzna to skuteczna strategia budowania stabilności biznesu Plast-Box – podkreśla G. Pawlak. –  Po okresie stabilizowania się gospodarek państw Unii Europejskiej, spodziewamy się nowych możliwości biznesowych i jeszcze większego niż dotychczas zapotrzebowania na opakowania plastikowe  – podsumowuje.

Grupa Kapitałowa Plast-Box należy do czołówki producentów opakowań plastikowych w Polsce i w Europie. W skład Grupy wchodzi 7 spółek  zlokalizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.  Do Grupy należą 3 zakłady produkcyjne, dwa w Polsce (Słupsk, Urszulin) i jeden na Ukrainie (Czernihów). Plast-Box istnieje od 1983 r., od 2004 r. jest notowany na GPW.

23 marca, 2020
Plast-Box zwiększa skalę działania

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Plast-Box, znaczącego producenta opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce i Europie, w roku 2019 zwiększyły się o 24,3% względem porównywalnego okresu rok wcześniej i wyniosły 213,1 mln zł. Konsekwentny wzrost przychodów Grupy to przede wszystkim pochodna konsolidacji przejętej spółki Stark Partner.  

Zrealizowana na koniec 2018 roku akwizycja miała istotny wpływ na wzrost liczby klientów, ale Grupa z sukcesem pracowała nad poprawą zyskowności, podejmując szereg inicjatyw zwiększających efektywność spółek. Mierząc ją skorygowanym zyskiem na poziomie EBITDA, w 2019 roku tempo wzrostu wyniosło 82,2% (10,6 mln zł) r/r. Wartościowo skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 23,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 8,8 mln zł.

– Zakończyliśmy rok finansowy dobrymi wynikami. Przychody spółki rosły w dwucyfrowym tempie, a wyniki operacyjne są lepsze w każdym aspekcie w stosunku rok do roku. Wyższe przychody przekładają się na silny wzrost EBITDA i zysku netto, co pokazuje, że udaje nam się generować korzyści skali dzięki przejęciu  – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A.

Na poziomie jednostkowym przychody Plast-Box S..A. wzrosły w raportowanym okresie o 3,9% do 153,2 mln zł, wobec 147,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2018. Rentowność netto prowadzonej działalności podniosła się, co przełożyło się na osiągnięty wynik netto w wysokości 6,6 mln zł.

Grupa Plast-Box konsekwentnie realizowała w ciągu roku kontrakty na krajowym rynku oraz intensyfikowała aktywność zagraniczną. W efekcie konsolidacji wyników Plast-Box, na koniec 2019 roku udział polskiego rynku w całkowitych przychodach Grupy Kapitałowej wyniósł 45,0%, wzrastając r/r o 44,2%. Sprzedaż zagraniczna w ujęciu rocznym wzrosła o 11,6% do blisko 117,2 mln zł, a kluczowymi kierunkami eksportowymi były kraje Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

– W ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces konsolidacji, który docelowo pozwoli działać spółkom Grupy jak jednej firmie. Ta znacząca reorganizacja przynosi Grupie wiele korzyści, pozwala efektywnie zarządzać marketingiem produktów, uzupełnia portfolio i wzmacnia naszą pozycję na konkurencyjnym rynku opakowaniowym – stwierdza Grzegorz Pawlak.

Grupa Kapitałowa Plast-Box działa na ponad 30 rynkach w Europie, poza Polską prowadzi sprzedaż w oparciu o sieć dystrybutorów. Grupą zarządza słupska spółka Plast-Box S.A. W skład Grupy wchodzi 6 spółek zależnych prowadzących działalność na terenie Polski oraz na Ukrainie i Białorusi. Grupa posiada 3 fabryki produkcyjne, łącznie zatrudniając ponad 460 pracowników.

18 listopada, 2019
Plast-Box: kolejny mocny kwartał

Plast-Box, giełdowy producent opakowań z tworzyw sztucznych podsumował trzy kwartały 2019 roku podwajając zyski i notując skonsolidowane przychody na poziomie 167,3 mln zł (28,6% wzrost r/r), oraz wynik EBITDA w wysokości 19,3 mln zł (80,4% wzrost r/r).

– Z kwartału na kwartał zwiększamy naszą efektywność wytwórczą i sprzedażową. Pierwsze 9 miesięcy 2019 roku kończymy bardzo dobrymi wskaźnikami finansowymi – wypracowaliśmy blisko 8 milionów zysku netto, nasze przychody rosną w tempie dwucyfrowym – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Wkraczamy w etap rozwoju Grupy, do którego przygotowywaliśmy się od zeszłego roku. Liczę, że wchodzimy już w stałą tendencję wzrostową – dodaje G. Pawlak

Dobre wyniki odnotował również Plast-Box S.A. jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej. Sprzedaż w ujęciu jednostkowym po trzech kwartałach wzrosła o 5,5% do 118,3 mln zł. Spółka uzyskała w tym okresie zysk operacyjny 5,9 mln zł. Zysk netto wyniósł w tym samym czasie 5,6 mln zł, a EBITDA 12,7 mln zł.

Od momentu przejęcia, pod koniec ubiegłego roku, polskiego producenta opakowań Stark Partner, Grupa Plast-Box integruje działalność operacyjną swoich spółek zależnych. Intensywne scalanie biznesów należących do Grupy sprzyja umacnianiu pozycji na konkurencyjnym rynku opakowań. Po trzech kwartałach br. Grupa Plast-Box zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i zagranicą. Sprzedaż krajowa w okresie trzech kwartałów br. urosła do 74,5 mln zł, tj. o 49,7% r/r. Sprzedaż zagraniczna ukształtowała się na poziomie 92,8 mln zł, tj. wzrost o 15,5% r/r. Kluczowymi rynkami eksportowymi pozostają kraje Unii Europejskiej. W omawianym okresie Grupa wykazała 10,1% wzrost sprzedaży do UE, do poziomu 51,4 mln zł z 46,7 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

– Na każdym z rynków notujemy wzrosty przychodów rok do roku, Nie zwalniamy tempa, konsolidujemy strukturę Grupy przygotowując się do dalszego rozwoju – podsumowuje G. Pawlak.

Grupą kapitałową zarządza słupska spółka Plast-Box S.A. W skład Grupy wchodzą spółki zależne prowadzące działalności na terenie Polski (Plast-Box Development Sp. z o.o., Plast-Box Apartments Sp. z o.o., Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o.) oraz na Ukrainie (Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.) i Białorusi (Plast-Box East Sp. z o.o.).

2 września, 2019
Plast-Box z dwucyfrowym wzrostem wyniku

Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, odnotował znaczny wzrost wyników finansowych w I połowie 2019 roku. Zysk netto Grupy po 6 miesiącach roku sięgnął 4,3 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku za analogiczny okres 2018 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 32,2%, do 111,9 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł w tym czasie do 13,1 mln zł i był wyższy o 84,6% r/r.

W ujęciu jednostkowym Plast-Box S.A. – spółka matka w Grupie Kapitałowej Plast-Box i jednocześnie podmiot zarządzający, I półrocze br. zakończyła względem roku ubiegłego wyższym o 79,8% wynikiem EBITDA (stopa EBITDA 9,9%) oraz zyskiem netto 3,8 mln zł, przy przychodach na poziomie 78,8 mln zł.

– Budowana przez ostatni rok struktura Grupy Plast-Box i osiągnięte kompetencje, poprzez zrealizowanie pod koniec ubiegłego roku akwizycji, gwarantują nam realizację strategii wzrostu wartości ekonomicznej, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach tego roku – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Pomimo wysokich cen surowców, wzrostu kosztów pracy i energii, osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty na wszystkich poziomach rentowności – informuje.

Po 6 miesiącach br. Grupa zwiększyła sprzedaż krajową o 51,0% do poziomu 49,9 mln zł, generując w ten sposób 44,6% obrotów Grupy. Poza rozwojem w kraju priorytetowy pozostaje rynek eksportowy, gdzie w I połowie 2019 roku Plast-Box rok do roku zwiększył sprzedaż o 20,2%.

– Od lat skutecznie realizujemy strategię dotyczącą eksportu, a także dywersyfikacji geograficznej. Dzięki temu możemy budować długofalowy, stabilny wzrost Grupy Plast-Box – podkreśla Grzegorz Pawlak.

Grupa Kapitałowa Plast-Box należy do czołówki producentów opakowań plastikowych w Polsce i w Europie. W skład Grupy wchodzą: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box East Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o., Plast-Box Apartments Sp. z o.o. oraz Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o. Do Grupy należą 3 zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce i na Ukrainie, a jej siedziba główna mieści się w Słupsku. Plast-Box istnieje od 1983 r., od 2004 r. jest notowany na GPW.

16 maja, 2019
Plast-Box: udany początek roku

Pierwsze trzy miesiące 2019 roku przyniosły Grupie Plast-Box, giełdowemu producentowi opakowań z tworzyw sztucznych, 87,5% wzrost zysku netto do blisko 2,5 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Było to możliwe dzięki znacznemu zwiększeniu skali działania wskutek zrealizowanej w grudniu 2018 roku akwizycji oraz poprawie rentowności. Przychody Grupy w I kwartale br. urosły o 32,5%, do 53,2 mln zł. Grupa kapitałowa wypracowała w tym okresie 6,2 mln zł EBITDA, co oznacza ponad 68 – procentowy wzrost rok do roku.

Wyraźna poprawa wyników w pierwszym kwartale w porównaniu do 2018 roku wskazuje na to, że kluczowe spółki z Grupy rozwijają się zgodnie z planem, a zakończony pod koniec ubiegłego roku proces porządkowania struktury Grupy przynosi oczekiwane oszczędności.

W ujęciu jednostkowym, słupska spółka jako podmiot dominujący w grupie kapitałowej Plast-Box, w pierwszym kwartale br. podniosła przychody o 8,6% uzyskując wartość 38,5 mln zł, a także osiągnęła 1,0 mln zysku netto wobec 0,4 mln w roku ubiegłym. Ponadto wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,1 mln zł, przy stopie EBITDA wynoszącej 10,7%.

– Bieżący rok rozpoczął się dla nas bardzo dobrze. Realizowaliśmy przyjętą strategię i wypracowaliśmy solidne wyniki, co potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Proces transformacji w naszej Grupie przekłada się na poprawę jakości przychodów i zwiększanie efektywności, co w perspektywie długoterminowej zwiększy zdolność grupy do generowania zysków – podkreśla.

Zdecydowaną większość przychodów Grupa Kapitałowa Plast-Box osiąga ze sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Od stycznia do marca  2019 roku udział przychodów ze sprzedaży eksportowej w strukturze sprzedaży wyniósł 55,8%. W I kwartale bieżącego roku Grupa odnotowała dynamiczny wzrost przychodów zarówno w kraju jak i zagranicą. W Polsce zanotowała 47,6% wzrost sprzedaży do 23,5 mln z 15,9 mln zł, a na rynkach Unii Europejskiej 13,4% wzrost do 17,8 mln zł z 15,7 mln zł. Największymi unijnymi rynkami zbytu w I kwartale 2019 r. były kraje: Francja, Wielka Brytania, Holandia, Austria, Dania, Niemcy. Równocześnie sprzedaż na rynkach wschodnich również wykazała się dużą dynamiką rosnąc o ponad 39% r/r.

– Nasze działania wymagają nie tylko koncentracji na zyskach dziś, ale przede wszystkim strategicznego, długofalowego rozwoju. Dlatego rozszerzamy grupy asortymentowe sprzedaży w Polsce i zagranicą, inwestujemy w rozwój i integrację Grupy, a także dywersyfikujemy źródła przychodów poprzez wchodzenie w nowe rynki – komentuje G. Pawlak.

Plast-Box realizuje sprzedaż B2B w ponad 30 krajach Europy, zaopatrując w opakowania przede wszystkim branżę spożywczą, a także podmioty oferujące wyroby chemiczne dla gospodarstw domowych, firm remontowych i budowlanych. Grupa kapitałowa Plast-Box zarządza 7 spółkami  zlokalizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Do Grupy należą 3 zakłady produkcyjne, dwa w Polsce (Słupsk, Urszulin) i jeden na Ukrainie (Czernihów). Plast-Box istnieje od 1983 r., a od 2004 r. akcje spółki są notowane na GPW.

19 kwietnia, 2019
Plast-Box: dobre zmiany w Grupie

Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, wypracował w 2018 roku 171,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o ponad 7% w stosunku do roku ubiegłego. Grupa zamknęła rok 2018 zyskiem netto na poziomie 1,9 mln zł i EBITDA 12,9 mln zł.

Znaczną część przychodów ze sprzedaży Plast-Box wygenerował na rynkach zagranicznych. W 2018 roku sprzedaż eksportowa odpowiadała za 61,2% skonsolidowanych przychodów. Wartość przychodów osiągniętych z eksportu wyniosła 105,0 mln zł, o 6,8% więcej niż w poprzedzającym roku obrotowym.

W minionym roku dużą dynamiką wzrostu odznaczała się również sprzedaż krajowa. Przychody grupy na poziomie 66,5 mln zł oznaczają poprawę o 7,7% w stosunku do krajowej sprzedaży odnotowanej w roku poprzedzającym.

– Mamy warunki by dalej dynamicznie zwiększać sprzedaż. Budujemy potencjał handlowy, operacyjny i finansowy do dalszego wzrostu. – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Pod koniec ubiegłego roku rozszerzyliśmy profil działalności Grupy o tzw. mniejsze opakowania poprzez przejęcie udziałów w spółce Stark Partner. Akwizycja ta rozszerza nasze kompetencje na coraz bardziej konkurencyjnym rynku opakowaniowym i w sposób wymierny pozwala budować dodatkową wartość Grupy – informuje.

Zakup Starka umożliwia Grupie Plast-Box skokową ekspansję dzięki dostępowi do wielu perspektywicznych rynków i szerokiemu portfelowi produktowemu. Tym samym Plast-Box wchodzi w nowy etap rozwoju biznesu opakowaniowego – łącząc kompetencje przejmowanej spółki oraz obecność na nowych rynkach ze skalą działania i możliwościami produkcyjnymi Grupy.

Grupa kapitałowa Plast-Box w minionym roku realizowała strategię zwiększania udziałów w rynku, co przełożyło się na wzrost przychodów, przy tymczasowych, wyższych kosztach związanych z rozwojem. Wydatki poniesione na akwizycję mają charakter jednorazowy i traktowane są przez Grupę w kategoriach inwestycji. Ponadto w 2018 roku Plast-Box przeznaczył znaczące kwoty na podniesienie norm jakościowych ISO i wdrożenie standardu BRC wymaganego przez dużych producentów przemysłu spożywczego. Koszty te w połączeniu z trudnym otoczeniem rynkowym – wysokie ceny surowców, rosnąca presja po stronie kosztów zatrudnienia, w znacznym stopniu obciążyły globalne wyniki Grupy.

Ubiegły rok obfitował w wydarzenia o kluczowym znaczeniu dla naszej Grupy. Wobec trudności z jakimi mieliśmy do czynienia, podjęliśmy i wdrożyliśmy szereg ważnych decyzji wzmacniających słupską spółkę, do których zaliczam przeprowadzenie restrukturyzacji i działań optymalizacyjnych. Spodziewam się, że działania te korzystnie przełożą się na wyniki Grupy w przyszłych kwartałach – stwierdza Grzegorz Pawlak.

W jednostkowym ujęciu – przychody spółki matki Plast-Box S.A. podniosły się w 2018 roku do 147,5 mln zł i były wyższe r/r o 5,8%. Jednocześnie słupska spółka wypracowała 1,6 mln zł zysku netto oraz wartość EBITDA na poziomie 8,5 mln zł. W tym samym okresie ukraińska spółka córka odnotowała 355,7 mln UAH przychodów ze sprzedaży tj. o 18,6% więcej niż w roku 2017. Stabilizacja kursu hrywny wobec euro pozytywnie wpłynęła na wyniki finansowe spółki zależnej. Po czterech kwartałach 2018 roku Plast-Box Ukraina zwiększyła zysk brutto o 55,5% r/r z 21,1 mln UAH do 32,8 mln UAH oraz podniosła wynik netto o 58,3% wypracowując 25,8 mln hrywien zysku netto.

Zmieniamy się jako organizacja. W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy nowoczesne systemy i rozwiązania, które pozwolą nam w kolejnych okresach zwiększyć efektywność i elastyczność biznesową Grupy. Obniżamy koszty funkcjonowania, podnosimy jakość naszych produktów oraz dywersyfikujemy i poszerzamy portfolio. Takie wielopłaszczyznowe podejście pozwoli nam skutecznie wykorzystać naszą przewagę i kompetencje na rynku opakowaniowym – podsumowuje prezes Pawlak.

Grupa Plast-Box jest producentem pracującym w formule B2B, zaopatrującym przede wszystkim branżę spożywczą, a także podmioty oferujące wyroby chemiczne dla gospodarstw domowych, firm remontowych i budowlanych. Główną pozycję asortymentową stanowią zamykane wiadra, których sprzedaż w okresie 4 kwartałów 2018 roku wzrosła o 6,6% r/r i odpowiadała za 79,0% przychodów Grupy. Poza tym w ofercie Grupy znajduje się szeroka gama mniejszych opakowań, a także transportery dla branży spożywczej i inne produkty użytkowe, sprzedawane w sieciach handlowych. W skład Grupy wchodzi 7 spółek zlokalizowanych w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Do Grupy należą 3 zakłady produkcyjne, dwa w Polsce (Słupsk, Urszulin) i jeden na Ukrainie (Czernihów). Plast-Box istnieje od 1983 r., a od 2004 r. akcje spółki są notowane na GPW.

zobacz wszystkie komunikaty

Zobacz także

Władze spółki
Zarząd spółki

Grzegorz
Pawlak
Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Pawlak ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.

Przebieg kariery zawodowej:

w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego
w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego
w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.
w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w Plast-Box Sp. z o.o.
od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w „Plast-Box” S.A.
od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor „PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny „PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 22.09.2007 do 31.03.2010 Prezes Zarządu „Plast-Box” S.A.
od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu „Plast-Box” S.A.
od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r. następnie od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. oraz od 1.02.2016 r.- Prezes Zarządu „Plast-Box” S.A.

od 21.12.2018 r. – Prezes Zarządu Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Ponadto Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak, Słupsk, ul. Jaśminowa 33. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Pawlak nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rada nadzorcza

Dariusz GłażewskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1994‐1999 ‐ Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie
1991‐1993 ‐ Akademia Pomorska, filologia angielska
Dodatkowe:
Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

07.2012 ‐ obecnie ‐ Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy
04.2013 ‐ obecnie ‐ Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu
04.2010 ‐ obecnie ‐ Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu
12.2008 ‐ 12.2013 – mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu
04.2004 ‐ 12.2008 – Self s.c., manager, wspólnik
08.1998 ‐ 12.2008 – własna działalność gospodarcza
10.1999 ‐ 08.2007 – Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof BurszkaCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2016 roku wybrany został do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:

2007 – obecnie – Epicentrk Ukraina, dyrektor d/s rozwoju
2006 Respektum Sp. z o.o. (Ukraina), kierownik projektu
2005 Brico Depot (Castorama Polska), dyrektor d/s asortymentu
2003-2004 Castorama Polska Sp. z o.o., szef regionalny
1999-2002 Castorama Polska Sp. z o.o., kierownik działu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Natalia MajerCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 października 2017 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1989 -1994                    Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)

Doświadczenie zawodowe:

04-2016 – obecnie         Prezes Zarządu Globalcom Sp. z o.o.

11.2013 – 12.2014        Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej „Nowa Linia” sieć handlowa

01.2007 – 03.2013        Partner zarządzający Consulting „Adamski&Majer” Sp.J.

06.2003 – 05.2006         Zastępca Dyrektora Projektu “EpcentrK” (sieć marketów budowlanych)

01.2000 – 04.2003         Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji Castorama Polska sp. z o.o.  – Dyrekcja Generalna

02.1997 – 01.2000        Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Adam LaskowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2010-2014 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka
2006-2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją
2000-2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika

Doświadczenie zawodowe:

02-04.2015 – Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
2013 – obecnie – Transprojekt Gdański Sp. z o.o., zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
2009 – obecnie – prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009-2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., projektant w dziale elektrycznym
2005-2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004-2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
W dniu 24.07.2016 roku Pan Adam Laskowski zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskał uprawnienia do zasiadania w RN Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Iuliia VlasenkoCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale „Prawoznawstwo”, którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu „Prawoznawstwo” i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu „Rachunkowość” – otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 – edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy.
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy. W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe:

2004 – obecnie – „Epicentr K” Sp.z o.o. radca prawny
2003 Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, specjalista II kategorii
2002 „Ariadna” Sp. z o.o., prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ład korporacyjny

Dokumenty spółki

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Plast-Box S.A
Statut Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Dobre praktyki

GRUPA KAPITAŁOWA
Plast Box
^