Spółka

Plast-Box – producent opakowań z tworzyw sztucznych

Plast-Box S.A. należy do najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie. Jest dostawcą pojemników oraz zaawansowanych technologicznie zamykanych wiader. Sprzedaje opakowania w formule B2B do międzynarodowych koncernów i mniejszych spółek.

Akcjonariusze

Posiadacze akcji i ich udział w procentach (%)

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Paravita Holding Limited 24,39 %
Grzegorz Pawlak, Ewa Pawlak 9,21 %
Nargara Investments Limited 40,77 %
Hillmount Trading Limited 22,37 %
pozostali akcjonariusze 3,25%

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA WSZYSTKICH
AKCJI PTS PLAST-BOX S.A.

Walne zgromadzenie

18/01/2022
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
30/06/2021
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
19/01/2021
PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
28/12/2020
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
10/12/2020
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
26/11/2020
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
12/11/2020
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI NIEZDEMATERIALIZOWANYCH
03/08/2020
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
04/06/2019
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
15/01/2019
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
29/05/2018
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
09/10/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
08/06/2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/05/2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/12/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18/05/2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
24/06/2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23/05/2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/07/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15/06/2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/03/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
09/06/2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/02/2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29/03/2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
07/09/2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.