PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Pawlak

Pan Grzegorz Pawlak ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.Przebieg kariery zawodowej:

w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego
w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego
w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.
w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w Plast-Box Sp. z o.o.
od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w „Plast-Box” S.A.
od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor „PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny „PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 22.09.2007 do 31.03.2010 Prezes Zarządu „Plast-Box” S.A.
od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu „Plast-Box” S.A.
od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r. następnie od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. oraz od 1.02.2016 r.- Prezes Zarządu „Plast-Box” S.A.

od 21.12.2018 r. – Prezes Zarządu Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Ponadto Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak, Słupsk, ul. Jaśminowa 33. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Głażewski

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1994‐1999 ‐ Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie
1991‐1993 ‐ Akademia Pomorska, filologia angielska
Dodatkowe:
Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

07.2012 ‐ obecnie ‐ Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy
04.2013 ‐ obecnie ‐ Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu
04.2010 ‐ obecnie ‐ Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu
12.2008 ‐ 12.2013 – mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu
04.2004 ‐ 12.2008 – Self s.c., manager, wspólnik
08.1998 ‐ 12.2008 – własna działalność gospodarcza
10.1999 ‐ 08.2007 – Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Burszka

Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2016 roku wybrany został do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:

2007 – obecnie – Epicentrk Ukraina, dyrektor d/s rozwoju
2006 Respektum Sp. z o.o. (Ukraina), kierownik projektu
2005 Brico Depot (Castorama Polska), dyrektor d/s asortymentu
2003-2004 Castorama Polska Sp. z o.o., szef regionalny
1999-2002 Castorama Polska Sp. z o.o., kierownik działu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Natalia Majer

Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 października 2017 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1989 -1994                    Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)

Doświadczenie zawodowe:

04-2016 – obecnie         Prezes Zarządu Globalcom Sp. z o.o.
11.2013 – 12.2014        Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej „Nowa Linia” sieć handlowa
01.2007 – 03.2013        Partner zarządzający Consulting „Adamski&Majer” Sp.J.
06.2003 – 05.2006         Zastępca Dyrektora Projektu “EpcentrK” (sieć marketów budowlanych)
01.2000 – 04.2003         Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji Castorama Polska sp. z o.o.  – Dyrekcja Generalna
02.1997 – 01.2000        Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Adam Laskowski

Wykształcenie:

2010-2014 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka
2006-2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją
2000-2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika

Doświadczenie zawodowe:

02-04.2015 – Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
2013 – obecnie – Transprojekt Gdański Sp. z o.o., zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
2009 – obecnie – prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009-2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., projektant w dziale elektrycznym
2005-2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004-2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
W dniu 24.07.2016 roku Pan Adam Laskowski zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskał uprawnienia do zasiadania w RN Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Członek Rady Nadzorczej

Iuliia Yashchenko

Wykształcenie:

W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale „Prawoznawstwo”, którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu „Prawoznawstwo” i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu „Rachunkowość” – otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 – edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy.
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy. W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe:

2004 – obecnie – „Epicentr K” Sp.z o.o. radca prawny
2003 Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, specjalista II kategorii
2002 „Ariadna” Sp. z o.o., prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.