Raporty

13 kwietnia, 2022
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
1 kwietnia, 2022
Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
25 marca, 2022
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20 marca, 2022
Aktualizacja informacji dotyczącej działalności Grupy Kapitałowej  Spółki na Ukrainie
24 lutego, 2022
Informacja dotycząca działalności Grupy Kapitałowej Spółki na Ukrainie
7 lutego, 2022
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
7 lutego, 2022
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
7 lutego, 2022
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
2 lutego, 2022
Złożenie do KNF wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
2 lutego, 2022
Ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zawieszenie obrotu akcjami Spółki
27 stycznia, 2022
Terminy przekazywania raportów okresowych
21 stycznia, 2022
Zawarcie aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej
18 stycznia, 2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18 stycznia, 2022
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.