Raporty

22 października, 2021
Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
11 października, 2021
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku
6 października, 2021
Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej
20 sierpnia, 2021
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
26 lipca, 2021
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2021 rok
30 czerwca, 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30 czerwca, 2021
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
3 czerwca, 2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
20 maja, 2021
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11 maja, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
30 kwietnia, 2021
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
27 kwietnia, 2021
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I kwartał 2021 roku.
26 marca, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
16 marca, 2021
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2020 rok
5 marca, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
15 lutego, 2021
Szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2020 rok
12 lutego, 2021
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
1 lutego, 2021
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25 stycznia, 2021
Zawarcie umów kredytowych
21 stycznia, 2021
Terminy przekazywania raportów okresowych
19 stycznia, 2021
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19 stycznia, 2021
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.