Blog

5 popularnych mitów na temat plastikowych opakowań

Skąd się biorą mity dotyczące opakowań plastikowych? Przede wszystkim z niewiedzy. Aby je wyjaśnić, często wystarczy zauważyć, że istnieje wiele rodzajów plastiku różniących się między sobą pod wieloma względami. Oto 5 najpopularniejszych mitów dotyczących tworzywa sztucznego.

1. Każdy plastik jest taki sam

Jednym z najczęstszych mitów jest stwierdzenie, że istnieje jeden plastik. Rodzajów tworzywa sztucznego jest natomiast mnóstwo. To istotne, ponieważ część z nich to rzeczywiście materiały, których produkcję warto ograniczyć w jak największym stopniu. Niektóre mogą też być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Jednak istnieją również takie materiały sztuczne, które nie tylko są bezpieczniejsze dla środowiska niż większość innych materiałów, ale także nie szkodzą zdrowiu, a w dodatku są lekkie, tanie w produkcji, praktyczne i trwałe. Istnieje kilka kategorii tworzyw sztucznych, a przynależność do każdej z nich determinuje możliwe zastosowania. Przykładowo PVC (polichlorek winylu ) doskonale nadaje się do budowy rur kanalizacyjnych, ale już niekoniecznie opakowań spożywczych. W przeciwieństwie do PET (politereftalan etylenu), czyli jednego z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do produkcji butelek.

2. Plastik zanieczyszcza środowisko

Czy tworzywo sztuczne jest groźne dla środowiska naturalnego? Przeciwnicy opakowań plastikowych wskazują na stosunkowo długi czas rozkładu plastiku. Należy jednak wskazać, że dzisiaj istnieją już polimery biodegradowalne, których rozkład trwa do kilku miesięcy, co jest doskonałym wynikiem. Natomiast pozostałe rodzaje plastiku można poddawać wielokrotnemu recyklingowi.

polimery
biodegradowalne

wielokrotny
recykling

3. Tworzywo sztuczne jest najmniej ekologicznym materiałem

Przeciętny czas rozkładu plastiku wynosi 500 lat, przy czym materiał ten można wykorzystywać wielokrotnie. Natomiast czas rozkładu uważanego za ekologiczne szkła to ok. 4000 lat, a według niektórych specjalistów pewnej materiały szklane nie rozłożą się nigdy. Oczywiście szkło również można wykorzystywać wielokrotnie, jednak nie każde tak łatwo poddaje się recyklingowi. Co więcej, recykling szkła wymaga większego wysiłku niż w przypadku plastiku.

Warto przy tym zaznaczyć, że dla określenia ekologiczności materiału trzeba brać pod uwagę również specyfikę procesu produkcji. Przykładowo, powszechnie uważa się że torby bawełniane są bezpieczniejsze dla środowiska niż torby plastikowe. W rzeczywistości podczas produkcji torby bawełnianej wykorzystuje się kilkakrotnie więcej energii i wody oraz dochodzi do emisji większej ilości gazów cieplarnianych. Problem nie tkwi zatem w szkodliwości opakowań plastikowych, lecz w ich jednokrotnym użytkowaniu.

4. Plastik szkodzi zdrowiu

Często powtarzanym mitem jest ten, że opakowania plastikowe są niebezpieczne dla zdrowia, ponieważ rzekomo posiadają w składzie cząsteczki, które mogą przeniknąć do organizmu człowieka i wyrządzić w nim szkody. Jak jest w rzeczywistości? Znów należy wspomnieć, że jeśli chodzi o plastik rodzaje tego materiału są między sobą mocno zróżnicowane. Polichlorek winylu czy inne tworzywa z kategorii 7. nie są dopuszczone do stosowania w produkcji opakowań żywności, ponieważ rzeczywiście mogłoby to być niebezpieczne. Jednak polipropylen, polistyren, polietylen i wiele innych tworzyw sztucznych to całkowicie bezpieczne tworzywa.

5. Trwałość plastiku jest słaba

Rzeczywiście istnieją materiały podatne na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne czy wysokie temperatury. Jednak plastik wykorzystywany do produkcji opakowań to najczęściej tworzywo sztuczne gwarantujące mechaniczną trwałość opakowania, a także ochronę zawartości przed działaniem temperatury, wilgoci, czy substancji chemicznych.

Na temat plastiku powstało wiele mitów. Warto je obalać, ponieważ tworzywo sztuczne często stanowi najlepsze rozwiązanie, z którego nie warto rezygnować ze względu na błędne przekonania.